Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea șefilor a nouă penitenciare. Mai exact, în conformitate cu Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, Ministerul Justiţiei anunță concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice cu statut special vacante:

 • Director al Penitenciarului nr.2-Lipcani;
 • Director al Penitenciarului nr.3-Leova;
 • Director al Penitenciarului nr.5-Cahul;
 • Director al Penitenciarului nr.7-Rusca;
 • Director al Penitenciarului nr.8-Bender;
 • Director al Penitenciarului nr.13-Chișinău;
 • Director al Penitenciarului nr.17-Rezina;
 • Director al Penitenciarului nr.18-Brănești;
 • Director al Centrului de instruire.

La concurs se admit numai candidații care întrunesc condițiile de bază, cerințele specifice ale concursului și ale căror dosare de participare la concurs sunt complete și întocmite corespunzător. 

Concursul constă în desfășurarea succesivă a următoarelor probe:

 • probă scrisă;
 • interviul, care include și prezentarea conceptului de dezvoltare strategică al instituției.

Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este șase sau una mai mare decât aceasta. Candidatul care a obținut cea mai mare notă finală se consideră învingător al concursului.

Termenul limită de depunere a dosarului de concurs – 15 noiembrie. Mai multe detalii despre concurs vedeți aici.