Ministerul Finanțelor susține că dezvoltarea pieței interne a valorilor mobiliare de stat este un obiectiv strategic pe termen lung, prevăzut anual în Programul de gestionare a datoriei de stat pe termen mediu. Iar una din acțiunile Ministerului Finanțelor, pe termen mediu, în scopul realizării acestui obiectiv este extinderea maturității VMS emise pe piață şi majorarea graduală a ponderii VMS cu termen lung în circulație.

Astfel, de către Ministerul Finanțelor sunt emise cu regularitate obligațiuni de stat cu maturitatea de 2 ani, 3 şi 5 ani, cu rata fixă şi/sau flotantă a dobânzii. La licitații din luna noiembrie a acestui an, rata anuală a dobânzii pentru aceste instrumente financiare a constituit 5,70%, 5,90% și 6,20% respectiv, care este cu mult peste rata anuală a inflației de 0,93% din noiembrie 2020. Ponderea obligațiunilor de stat în totalul VMS emise pe piața primară în circulație la situația din 30 noiembrie a constituit 17,2 la sută sau 2,5 miliarde lei la valoarea nominală.

Potrivit Ministerului Finanțelor, extinderea maturității VMS este importantă nu numai în procesul de gestiune a datoriei de stat, deoarece diminuează riscul de refinanțare asociat portofoliului de datorii și nu creează presiuni asupra sustenabilității datoriei de stat în ansamblu, dar și va oferi un punct de referință pentru agenții economici în explorarea oportunităților de împrumut pe un termen mai mare.

De aceea, Ministerul Finanțelor examinează în prezent posibilitatea emisiunii obligațiunilor de stat cu maturitatea de 7 şi 10 ani, cu rata fixă a dobânzii. Propunerile potențialilor investitori ce țin de volumul și nivelul ratei dobânzii pentru astfel de obligațiuni pot fi expediate, până la sfârșitul lunii decembrie, la adresa de email olesea.friscu@mf.gov.md.