Mai multe etape birocratice în procesul de solicitare a modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale sau modificării condițiilor de reziliere a contractului privind modificarea termenului de stingere a obligației fiscale ar putea fi eliminate.

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de modificare a două Ordine.

Instituția propune modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr.55 din 02.03.2018 prin excluderea necesității prezentării Serviciului Fiscal de Stat a actului emis de Agenția Servicii Publice, în cadrul solicitării de către contribuabil a modificării termenului de stingere a obligației fiscale, ce ar confirma faptul că contribuabilul solicitant nu se află în procedură de insolvabilitate/lichidare.

Totodată, se propune modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 105 din 28.07.2016 ”cu privire la aprobarea unor formulare aferente modificării termenului de stingere a obligaţiei fiscale prin amînare sau eşalonare” prin stabilirea obligativității rezilierii contractului în cazul în care contribuabilul stinge complet obligația fiscală înaintea termenului prevăzut de contract sau în cazul intentării procesului de insolvabilitate.