Ministerul Finanțelor a prezentat pentru consultări publice un proiect de lege care vizează politica bugetar-fiscală pentru anul 2022. Autoritățile susțin că propunerile, în mare parte, au rezultat din discuțiile preliminare cu reprezentanții asociaților de afaceri și alți actori fiind incluse doar măsurile care nu erodează substanțial veniturile bugetare pentru anul 2022 și au un nivel înalt de consens. Restul propunerilor, care au un impact bugetar mai sporit și/sau necesită identificarea unor soluții de consens între toți actorii implicați vor fi discutate ulterior.   

Principalele măsuri de politică propuse în prezentul proiectul de lege pentru anul viitor se referă la:

  • alocarea a 100% din încasările din taxa pentru folosirea drumurilor către bugetele locale;
  • revizuirea scutirilor persoanelor fizice de la 25.200 lei până la 27.000 lei, de la 30.000 lei până la 31.500 lei, și de la 18.900 lei până la 19.800 lei;
  • dublarea scutirii pentru persoane întreținute (copii) de la 4.500 lei la 9.000 lei;
  • specificarea veniturilor nerezidenților ce urmează a fi impozitate în Republica Moldova;
  • revizuirea cotelor accizelor pentru produsele de tutun în vederea uniformizării acestora și asigurarea implementării prevederile Acordului de asociere RM - UE;
  • aplicarea impozitului pe bunuri imobiliare la situația de 1 ianuarie cu scopul simplificării și reducerii costului procesului de administrare fiscală de către autoritățile publice locale;
  • ajustarea prevederilor aferente taxelor locale urmare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 27 din 14 septembrie 2021;
  • eliminarea taxei pentru serviciile de telefonie mobile în mărime de 1,5%.

În acest sens, Ministerul Finanțelor invită toate părţile interesate să prezinte propuneri și sugestii la adresa electronică corina.alexa@mf.gov.md, inga.catana@mf.gov.md până în data de 16 noiembrie, inclusiv.