Ministerul Finanțelor anunță că a elaborat proiectul Regulamentului privind modul de acordare a premiului anual personalului din unitățile bugetare pentru rezultatele activității anului 2019.

Detaliile documentului încă nu au fost prezentate, însă instituția menționează că proiectul urmează a fi propus pentru consultări publice.

Precizăm că, dreptul de a beneficia de premiu anual pentru rezultatele activității în anul precedent este prevăzut de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare și va avea impact asupra peste 175 mii unități de personal din unitățile bugetare finanțate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat.

Amintim că, în octombrie, sindicaliștii au solicitat Guvernului urgentarea alocării mijloacelor financiare necesare pentru acordarea premiului anual salariaților din sectorul bugetar, până la finele anului 2020.