Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) a creat un grup de lucru pentru elucidarea situației în domeniul construcției, mai exact identificarea lacunelor în actele normative și neconformitățile în aplicarea prevederilor legislației. Scopul principal este de a preveni non-calitatea și a garanta prin acest sistem protecția vieții și sănătății oamenilor și a mediului. Din componența grupului de lucru fac parte experți din cadrul MEI și ai Agenției de Supraveghere Tehnică, reprezentanți ai societății civile, patronatelor în construcții și a producerii materialelor de construcții.

Potrivit unui comunicat de presă, membrii grupului de lucru au analizat fiecare din componentele controlului, iar în urma expertizei au fost identificate mai multe probleme pe toate elementele calității în construcții printre care, verificarea și expertizarea proiectelor tehnice în construcții, atestarea specialiștilor cu activități în construcții, conducerea și asigurarea calității în construcții, recepția în construcții și procesul de înregistrare a bunurilor imobile, post-utilizarea construcțiilor și în mod special a activității de inspecție.

În cadrul ședinței grupului de lucru au fost propuse un set de modificări ale legislației pentru ca statul să mențină în stare funcțională sistemul calității în construcții.

Propunerile grupului de lucru urmează a fi analizate suplimentar și pentru a fi elaborate proiectele de modificare a actelor legislative și normative, dar și supuse procedurilor legale de avizare, consultare și promovate pentru aprobare.

În continuare se creează grupuri tehnice pe fiecare bloc de probleme la Ministerul Economiei și Infrastructurii și grupul pentru examinarea petițiilor la Agenția de Supraveghere Tehnică. Mai multe detalii vedeți aici.