Cetățenii Republicii Moldova care pot face dovada aflării lor peste hotarele țării pe un termen de cel puțin trei ani și care își schimbă domiciliul sau reședința dintr-o țară străină în Republica Moldova ar putea beneficia de scutiri pentru a introduce în țară bunuri de uz personal, inclusiv un mijloc de transport auto per familie (sau persoană care revine şi care nu este căsătorită) prevăzut la poziția tarifară 8703. Conform unei inițiative legislative a președintelui Republicii Moldova, noua regulă ar putea fi aplicată din 1 ianuarie 2022.

Mai exact, vor fi scutite la import de accize, de taxa pentru valoarea adăugată, de taxele vamale și de alte taxe, aici fiind inclus și un autovehicul per familie - sau un autovehicul per persoană, în cazul persoanelor necăsătorite - cu capacitatea cilindrică de până la 2000 cm3 pentru scutire totală și cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 2000 cm³ și 3000 cm³ pentru scutire în proporție de 50%.

Pentru a putea beneficia de facilitatea respectivă, cetățenii reîntorși în țară vor fi obligați să prezinte dovada aflării lor peste hotarele țării pe un termen de cel puțin trei ani înainte de introducerea bunurilor în țară. Acest lucru se va face printr-un act confirmativ, cum ar fi permisul de ședere, viza de domiciliu sau de reședință. Suplimentar, persoana va trebui să facă dovadă că bunurile de uz personal sau mijlocul de transport auto s-au aflat în proprietatea acesteia cu cel puțin un an înainte de introducerea bunurilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Deoarece scopul introducerii bunurilor în țară este uzul în scop personal și nu comercial, se introduce și restricția potrivit căreia beneficiarii facilităților fiscale și vamale nu vor putea vinde, dona, transmite în arendă, locațiune, comodat, leasing, uzufruct sau altă formă de dare în posesie sau folosință bunurile respective (cu excepția soțului/soției) pe o perioadă de cel puțin doi ani de la introducerea acestora pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul în care aceste bunuri vor fi înstrăinate înainte de expirarea termenului, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale vor fi calculate din valoarea în vamă a bunurilor şi/sau din capacitatea cilindrică a motorului la data importului, conform prevederilor art. 1275 din Codul vamal şi vor fi achitate de către beneficiar.

Conform datelor Biroului Național de Statistică, doar în perioada 2015-2020, populația rezidentă în Republica Moldova a scăzut de la 2,84 milioane la 2,64 milioane, o scădere de 7,2%. Această scădere, cauzată în mod principal de migrație, se înscrie într-un proces migratoriu de lungă durată, în care, pe parcursul unei perioade de peste 20 de ani, un număr impunător de cetățeni a plecat la muncă sau cu traiul, peste hotarele țării.