Adminitratorii autorizați vor trebui să achite contribuții mai mari în noul an. Decizia a fost luată la Congresul ordinar al Uniunii Administratorilor Autorizaţi (UAAM), la care au participat 80 administratori autorizaţi din cei 155 de membri activi ai Uniunii,

În cadrul Congresului au fost aprobate mai multe decizii ce vizează breasla administratorilor. La reuniune s-a decis ca contribuţia obligatorie de membru al Uniunii pentru anul 2020 să fie de 8.000 lei, comparativ cu 6.500 de lei în 2019.

De asemenea, au fost aprobate rapoartele anuale ale preşedinţilor: Consiliului, Comisiei de Autorizare şi Disciplină, Comisiei pentru deontologie şi formare profesională și Comisiei de cenzori.

De asemenea, în legătură cu expirarea mandatului foștilor membri, Congresul a ales o nouă componenţă a Comisiei pentru deontologie şi formare profesională. În această calitate au fost aleși:

  • Andrei Gherman
  • Lilian Popa
  • Vladimir Balan
  • Natalia Gîrleanu
  • Carolina Catan

Totodată, au fost aleși membrii supleanţi ai Comisiei de Deontologie şi Formare Profesională:

  • Sergiu Bevziuc
  • Ruslan Vasiliev
  • Anatol Gândea

Congresul a aprobat și bugetul Uniunii pentru anul 2020, dar și Normele privind calcularea şi determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020.

Totodată, patru administratori autorizați (Barba Victor, Palade Dionisie, Pelin Valentin, Plugaru Olesea) au fost atenționați despre încetarea calității de membru al UAAM în cazul neachitării până la sfârși de an a restanţelor la plata contribuţiilor obligatorii de membru pentru anii 2017-2019.       

În cadrul Congresului a fost semnat un protocol de colaborare între Uniunea Administratorilor Autorizaţi şi Consiliul de Mediere.