Membrii Consiliului Superior al Magistraturii, aleși din rândul profesorilor titulari de drept, vor primi indemnizație lunară pentru activitatea desfășurată echivalentă cu a zecea parte (1/10) din salariul președintelui Curţii Supreme de Justiţie. Completarea Legii cu privire la CSM este propusă în proiectul de politică fiscală și vamală pentru anul 2021, aprobat de Guvern și transmis Parlamentului.

Decizia autorităților vine pentru a executa o hotărâre a Curții Constituționale din anul 2019. Odată cu aprobarea sistemului unic de salarizare în serviciul public, a fost abrogată prevederea care reglementa modalitatea remunerării membrilor Consiliului Superior al Magistraturii aleși din rândul profesorilor titulari de drept și din rândul corpului judecătorilor. Autoritățile au decis atunci că membrii aleși din rândul profesorilor de drept să fie remunerați conform regulilor generale stabilite pentru ”alte funcții de demnitate publică la nivel central”. Noua prevedere a fost contestată, iar Curtea Constituțională a spus că norma nu încalcă prevederile Constituției.

Până la aprobarea sistemului unic de salarizare, legislația prevedea că membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul profesorilor de drept titulari, cu excepţia persoanei alese în calitate de preşedinte al Consiliului, primesc o remunerare lunară în mărime de 2,4 salarii medii pe economie.

Totodată, remunerarea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii și membrilor aleşi din rândurile judecătorilor se va echivala cu indemnizațiile primite de preşedintelui Consiliului Superior al Procurorilor și, respectiv, membrii Consiliului.