Ministerul Economiei și Infrastructurii spune că mai multe autorități sunt reticente să aplice Ghișeul unic electronic pentru eliberarea actele permisive. Mai exact este vorba despre Banca Națională a Moldovei, Comisia Națională a Pieței Financiare, Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal.

Potrivit MEI, din totalul de 152 de acte permisive existente, în cadrul Ghișeului unic sunt configurate 131. Din numărul de 31 de autorități emitente, actele a 27 din acestea sunt configurate pe platforma electronică. De la lansarea platformei, solicitarea actelor permisive prin SIA GEAP a sporit de 25 ori. Dacă în septembrie 2018 erau 2.027 solicitări, la finele lunii decembrie 2020 erau deja peste 73,5 de mii de cereri procesate și circa 48 de mii de acte permisive eliberate. În domeniul notificării în comerț, SIA GEAP s-a impus ca ghișeu unic, fiind depuse circa 10 mii de notificări pe parcursul anului 2020. În anul 2021, din cele 11.830 de cereri procesate, 73.03% au fost depuse online.

Totuși, MEI spune că rata de utilizare a platformei este, încă, modestă, din 131 de procese configurate doar 74 acte permisive sunt solicitate prin sistem.

SIA GEAP a fost lansat în luna iulie 2018 și are ca obiectiv reducerea costurilor administrative și interacțiunii reprezentanților mediului de afaceri cu autoritățiile administrației publice centrale și locale în procesul aplicării și emiterii actelor permisive. Agenții economici pot depune online, prin intermediul atât a platformei servicii.gov.md, precum și nemijlocit prin intermediul paginei web - actpermisiv.gov.md, cererea de obținere a actului permisiv și pot urmări etapa la care se află cererea la documentul solicitat.