Oamenii de afaceri raportează deficiențe la efectuarea inspecțiilor bazate pe riscuri a produselor alimentare la posturile de inspecție la frontieră de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).

Într-o scrisoare adresată autorităților A.P. ”Camera de Comerț Americană din Moldova” (AmCham) menționează că, contrar prevederilor Hotărârii de Guvern 938/2018, respectivele practici generează costuri sporite pentru mediul privat sub formă de plata tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, plăți datorate transportatorilor pentru staționarea camioanelor în punctele de trecere a frontierei, casarea unor cantități considerabile de marfă, deseori fiind produse alimentare de valoare înaltă.

Mediul de business precizează că potrivit Regulamentului privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către ANSA, ”în cadrul controlului sanitar-veterinar, controlului fitosanitar, controlului pentru siguranța alimentelor și controlului produselor de uz fitosanitar și fertilizanți Agenția aplică selectivitatea, inclusiv automatizată, care este un proces bazat pe analiza riscurilor, profiluri şi indicatori de risc, examinare a documentelor, supraveghere şi tehnici de informare, care presupun identificarea riscurilor sau constatarea respectării legislației naționale.”. În continuare, cadrul normativ prenotat statuează la art. 19, că la momentul introducerii sau tranzitării mărfurilor supuse controlului, inspectorii Agenției din cadrul posturilor de inspecție de la punctele de trecere a frontierei de stat efectuează, în baza analizei riscurilor, următoarele tipuri de controale:

  •  controlul documentelor care însoțesc lotul respectiv de marfă;
  •  controlul identității mărfii supuse controlului;
  •  controlul fizic al mărfii supuse controlului, cu sau fără prelevarea probelor pentru efectuarea investigațiilor într-un laborator acreditat.

AmCham notează că până acum nu au fost identificate careva acte normative, sau proiecte de acte normative care ar stabili modalitatea de creare și funcționare a sistemului de analiză a riscurilor pentru determinarea tipului de control ce urmează a fi efectuat de către inspectorii ANSA. Mai mult ca atât, ca urmare a unui sondaj AmCham Moldova efectuat pe 70 importuri consecutive a 7 importatori contribuabili mari 2019 – 2020, s-a constatat efectuarea a tuturor tipurilor de control (documentar, de identitate și fizic) în proporție de 100% din importurile analizate.

Oamenii de afaceri mai spun că în majoritatea cazurilor este vorba de importuri din Uniunea Europeană. Suplimentar, se raportează faptul că inspectorii din cadrul posturilor de inspecție la frontieră sustrag bunuri din camioane sub pretextul necesității prelevării unor probe, fără a emite careva acte de prelevare a mărfii.

Respectivele practici generează costuri sporite pentru mediul privat sub formă de plata tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, plați datorare transportatorilor pentru staționarea camioanelor în punctele de trecere a frontierei, casarea unor cantități considerabile de marfă, deseori fiind produse alimentare de valoare înaltă.