Camera de Comerț Americană din Moldova (Amcham Moldova) salută adoptarea de către Parlamentul Republicii Moldova a inițiativei legislative a Guvernului ce vizează modificarea Legii 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile, în speță crearea bazei normative pentru reglementarea operațiunilor de incinerare şi coincinerare.

Amcham susține că amendarea Legii privind deșeurile cu scopul reintroducerii tehnicilor de incinerare /coincinerare a deșeurilor a fost una din prioritățile Grupului de lucru pentru ”Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială” în cadrul Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, prezidat de AmCham.

Organizația de business susține că subiectul a fost supus consultărilor publice, fiind dezbătut pe larg cu participarea și susținerea reprezentanților Ministerului Mediului, ONG-urilor ecologice, precum și sectorului privat.

”Respectivele norme transpun în legislația națională cele mai bune tehnici de valorificare energetică a deșeurilor – parte inerentă a celor cinci nivele ale ierarhiei deșeurilor expres stabilite în acquis-ul comunitar. Comisia Uniunii Europene, în comunicarea „Rolul valorificării energetice a deșeurilor în economia circulară” din 26 ianuarie 2017, a reiterat rolul valorificării energetice a deșeurilor în tranziția la economia circulară”, se menționează într-un aviz publicat de Amcham.

Amintim că, recent, Parlament a votat în două lecturi modificarea legislației în domeniul mediului. Astfel, Incinerarea și coincinerarea deșeurilor va fi permisă doar în cadrul unităților autorizate de către Agenția de Mediu. De asemenea, modificările legislative prevăd că emisiile în aer și în apă provenite de la instalațiile de incinerare și de coincinerare a deșeurilor să nu depășească valorile-limită de emisie prevăzute de actele normative.

De asemenea, pe teritoriul Republicii Moldova va fi interzisă incinerarea sau coincinerarea anvelopelor uzate, întregi și tăiate.

În prezent, incinerarea și coincinerarea deșeurilor de orice proveniență este interzisă, cu excepția deșeurilor rezultate din activitatea medicală.