Oamenii de afaceri își exprimă îngrijorarea vizavi de modificările operate în legislație care pun în seama prestatorilor de servicii de plată sarcini suplimentare nespecifice modului de operare a companiilor similare pe dimensiune internațională. Aceștia susțin că un prestator de plată sau emitent de monedă electronică nu are, efectiv, capacități de a face astfel de verificări la fiecare tranzacție și să țină evidența prin solicitări către autorități vizavi de fiecare tranzacție (solicitări ce nu sunt satisfăcute instant, dar examinate în termenele stabilite în legislație – de la 14 la 30 zile, cu posibilă extindere).

AmCham Moldova spune că urmare a modificărilor operate în art. 97 al Legii 114/2012 cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, încălcări pentru care poate fi sancționat de către BNM un prestator de plată sau emitent de monedă electronică, inclusiv să fie retrasă licența de activitate, sunt considerate acordarea serviciilor de plată în favoarea persoanelor care desfășoară, pe teritoriul Republicii Moldova, activități fără autorizația corespunzătoare, eliberată de organele competente, sau interzise de legislația în vigoare.

Aceste modificări pun în seama subiecților menționați sarcini suplimentare nespecifice modului de operare a companiilor similare pe dimensiune internațională. Mai mult, un prestator de plată sau emitent de monedă electronică nu are, efectiv, capacități de a face astfel de verificări la fiecare tranzacție și să țină evidența prin solicitări către autorități vizavi de fiecare tranzacție (solicitări ce nu sunt satisfăcute instant, dar examinate în termenele stabilite în legislație – de la 14 la 30 zile, cu posibilă extindere).

Reprezentanții comunității de business menționează că aceste modificări nu au fost supuse dezbaterilor publice și discutate cu prestatorii de plată sau cu alte părți interesate, ceea ce, pe lângă faptul că încalcă principiile fundamentale de aprobare a unor modificări legislative, dar pun și presiune financiară și operațională absolut neacoperită pe umerii subiecților vizați.

Aceștia mai spun că, de fapt, modificările efectuate poziționează prestatorii de plată și emitenții de monedă electronică în rolul autorității cu obligația de identificare și sancționare (prin blocarea operațiunilor de plată) a activității de antreprenoriat fără licență, iar nerespectarea acestei obligații urmează să fie sancționată de BNM și Codul Penal (în cazurile jocurilor de noroc). Mai mult, acestea vor duce la aplicarea, din partea prestatorilor de plată, a unor măsuri suplimentare pentru toate activitățile practicate de clienții care beneficiază de servicii de plată care, cu siguranță, vor crea dificultăți în prestarea serviciilor de plată, inclusiv va reduce semnificativ accesul la noile tehnologii de plată, ca urmare a faptului că prestatorii de plată nu au resurse și mecanisme pentru a aplica măsuri de depistare și controlul activităților care se prestează cu / sau fără autorizare.