Mediatorii nu sunt vizați de legislația care stabilește sancțiuni de milioane de euro pentru încălcarea legislației privind combaterea spălării banilor. Precizarea a fost făcută de directorul Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor ca răspuns la solicitarea președintei Consiliului de Mediere.

În precizare se menționează că potrivit art. 4, alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (în vigoare din februarie 2018), ”avocații, notarii și alți liber-profesioniști, cad sub incidența prevederilor Legii menționate în perioada participării, în numele clientului, la orice tranzacție financiară și imobiliară sau în perioada acordării asistenței pentru planificarea ori efectuarea tranzacțiilor pentru client ce țin, în ambele cazuri, de vânzarea-cumpărarea imobilelor, donația bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare și altor bunuri ale clientului, deschiderea și gestionarea conturilor bancare, crearea și gestionarea persoanelor juridice, gestionarea bunurilor aflate în administrare fiduciară, precum și de procurarea și vânzarea acestora”

Cu referire la noțiunea de liber-profesionist, Legea menționată prevede că acesta poate fi ”persoana fizică sau juridică care prestează servicii independente profesionale de contabilitate, audit, de ordin juridic, inclusiv avocați, notari, care activează în conformitate cu legislația în vigoare”.

În același timp, Legea cu privire la mediere stabilește că ”mediatorul desfășoară activitate de liber-profesionist, de interes public, care nu constituie activitate de întreprinzător și nu poate fi raportată la o astfel de activitate”. Potrivit SPCSB, mediatorul este o persoană terță care participă la procesul de mediere și nu reprezintă interesele niciuneia dintre părți la intermedierea serviciilor financiare.

Astfel, Serviciul consideră că mediatorii nu cad sub incidența art. 4, alin. (1) lit. g) din Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.