Mărimea marjei maxime pe care creditorii o vor putea aplica pe parcursul anului 2021 pentru creditele grantate de stat în baza Programului de stat ”Prima casă” urmează să fie stabilită în mărime de până la trei la sută. Un proiect în acest sens a fost. transmis Guvernului pentru examinare.

Noua marjă maximă va putea fi aplicată la contractele de credit încheiate începând cu data de 1 ianuarie 2021. În context, menționăm că, pe parcursul anului 2020, dar și pe parcursul anului 2019, marja maximă aplicată a fost de doi la sută. În primul an de implementare a proiectului, 2018, a fost aplicată, la fel, o marjă maximă de 3%.

În context, menționăm că, încă în anul 2017, autoritățile au stabilit că pentru rata maximă a dobânzii efective a creditului oferit se va lua în calcul o marjă maximă de până la 3%, care va fi precizată anual de către Guvern. La calcularea dobânzii se mai ia în considerare:

  • rata de referință pentru Program, publicată de către Banca Națională a Moldovei (calculată ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni);
  • comisionul de garantare de până la 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor. Comisionul de garantare este revizuit cel puțin o dată la doi ani de către Ministerul Finanțelor, în baza experiențelor de default la creditele Programului.

În prezent, rata maximă a dobânzii anuale la creditelor noi acordate, aplicată de bănci, este de 6,25 %. Aceasta este formată din rata de referință pentru Program egală cu 4%, marja maximă de 2% și comisionul de garantare de până la 0,25% din soldul creditului.