Pentru a indica dacă un produs este conform legislaţiei naționale care este armonizată cu directivele comunitare, se utilizează un marcaj de conformitate – marcajul CE. Potrivit informațiilor prezentate de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, produsele care dispun de acest marcaj îndeplinesc cerințe care oferă un nivel ridicat de protecție a intereselor publice. Este vorba despre sănătate și siguranța în general, dar și sănătatea și siguranța la locul de muncă, protecția consumatorilor, protecția mediului și securitatea, garantând totodată că libera circulație a produselor nu este restricționată într-o măsură mai mare decât cea permisă prin legislația comunitară de armonizare sau norma națională.

Conform Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008, de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor și Legii nr. 235 din  01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii, Republica Moldova asigură punerea în aplicare corectă a regimului aplicabil marcajului CE şi iau măsuri adecvate în caz de utilizare neconformă a acestuia.

Marcajul CE se aplică doar de către producător sau de reprezentantul său autorizat şi numai pe produsele pentru care legislaţia specifică prevede aplicarea marcajului – nu se aplică pe nici un alt produs. Marcajul CE se aplică doar pentru cele 30 domenii reglementate.

Marcajul CE este singurul marcaj care atestă conformitatea produsului cu cerinţele aplicabile. Se interzice aplicarea pe produse a unor marcaje, însemne sau inscripţii care pot induce în eroare părţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia şi/sau forma marcajului CE. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe produs doar cu condiţia că, prin aplicarea acestuia, nu vor fi afectate vizibilitatea, lizibilitatea şi semnificaţia marcajului CE. Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil şi indelebil pe produs sau pe plăcuţa cu datele produsului. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ce ţin de natura produsului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire, dacă legislaţia în cauză prevede astfel de documente.

Marcajul CE se aplică înainte de introducerea produsului pe piaţă. Marcajul CE poate fi urmat de o pictogramă sau de orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială. Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control al producţiei. Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucţiunilor acestuia, de către producător ori reprezentantul său autorizat.