Mandatele de executare vor fi disponibile într-un registru electronic, care va fi administrat de Serviciul Fiscal. Ministerul Finanțelor a lansat consultări publice pe marginea unui proiect de hotărâre cu privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat ”Registrul mandatelor de executare” (SIA ”RME”).

Astfel, instituția propune crearea unui sistem informațional prin intermediul căruia să fie asigurată conexiunea și comunicarea în procedura de executare a creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept. Mai exact, va fi creat un registru electronic al mandatelor de executare, care va face mai ușoară și mai simplă administrarea acestora.

SIA ”RME” va asigura accesul on-line la dosarul electronic al procedurii de executare și are drept scop generarea, colectarea, stocarea, actualizarea și analiza datelor despre mandatele de executare.

Sistemul va mai îndeplini și funcții ca:

 • evidența și gestionarea mandatelor de executare;
 • evidența debitorilor și creditorilor;
 • evidența și gestionarea acțiunilor de executare;
 • evidența cheltuielilor de executare și a plăților aferente;
 • evidența creanțelor;
 • evidența și gestionarea fluxurilor de lucru corespunzătoare procedurii de executare;
 • schimb de date și informații (interoperabilitate) cu ale sisteme informaționale ale statului;
 • acces on-line la dosar;
 • gestionarea și raportarea datelor statistice;
 • generarea documentelor în procesul de executare.

Utilizatori ai sistemului vor fi :

 • autoritățile publice îndreptățite să revendice dreptul supus executării;
 • Serviciul Fiscal de Stat;
 • executorii judecătorești;
 • persoanele angajate în cadrul birourilor executorilor judecătorești;
 • persoanele fizice sau juridice interesate de stadiul dosarului de executare (debitori);
 • alte persoane cointeresate în obținerea datelor statistice din SIA „RME”.

Odată cu implementarea definitivă a SIA “RME”, prezentarea mandatelor de executare Serviciului Fiscal de Stat și corespondența aferentă se va efectua exclusiv prin intermediul acestuia.