Soldul depozitelor în sistemul bancar din Republica Moldova s-a micșorat în primul trimestru. Banca Națională a Moldovei susține că, potrivit rapoartelor prudențiale, acesta a scăzut cu 586,4 milioane lei sau 0,7%, constituind 79,1 miliarde lei. Astfel, depozitele persoanelor fizice au constituit 65,8% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 34,1% și depozitele băncilor – 0,1%.

Un impact asupra diminuării soldului depozitelor l-a avut scăderea volumului depozitelor persoanelor juridice cu 1,8 miliarde lei (6,2%), până la 26,9 miliarde lei. Concomitent, volumul depozitelor persoanelor fizice a crescut cu 1,2 miliarde lei (2,4%), până la 52 miliarde lei.

În totalul depozitelor, 58,6% au revenit depozitelor în lei, soldul acestora fiind practic la același nivel ca la sfârșitul anului precedent și a constituit 46,3 miliarde lei. Depozitele în valută au constituit 41,4% din totalul depozitelor, soldul acestora s-a micșorat pe parcursul perioadei de referință cu 589,5 milioane lei (1,8%), alcătuind 32,7 miliarde lei (retragerea depozitelor în valută - echivalentul a 1 miliard lei, reevaluarea totală a depozitelor în valută + 417,3 milioane lei).