Anul trecut au fost date în exploatare 6.906 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 2.088 locuinţe (sau cu 23,2%) mai puţin faţă de anul 2019. Potrivit datelor prezentate de Biroul Naţional de Statistică, suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în anul 2020 a însumat 545,5 mii m², sau cu 20,7% mai puțin față de anul precedent.

Pe medii de rezidenţă în mediul urban au fost date în exploatare 5.895 locuințe, în scădere cu 2.095 locuinţe (sau cu 26,2%) faţă de anul 2019. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în mediul urban a constituit 429,4 mii m2, sau cu 24,3% mai puţin faţă de anul precedent.

În mediul rural au fost date în exploatare 1.011 locuințe, cu șapte locuinţe (sau cu 0,7%) mai mult. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare în mediul rural a însumat 116,1 mii m2, în scădere cu 3,9%.

Datele arată că a scăzut numărul locuinţelor date în exploatare în următoarele regiuni de dezvoltare: mun. Chişinău – cu 1.983 locuinţe (cu 26,4%), regiunea Centru – cu 159 locuinţe (cu 20,4%), regiunea Sud – cu 59 locuinţe (cu 24,8%), UTA Găgăuzia – cu 23 locuinţe (cu 20,5%). Totodată, în regiunea Nord au fost date în exploatare cu 136 locuinţe (cu 38,5%) mai mult față de anul 2019.