Potrivit Raportului de activitate în sistemul de acordare a asistenței juridice garantate de stat pentru anul 2020, anul trecut, au fost înregistrate în total 56.784 de cazuri de acordare a asistenței juridice garantată de stat, ceea ce constituie cu 3.543 cazuri mai puțin decât în anul 2019.

Analizând evoluția din ultimii cinci ani a numărului de cazuri de acordare a asistenței juridice garantate de stat, se constată că până în 2017 a avut loc o creștere constantă a numărului de cazuri anual. Cel mai mare număr a fost înregistrat în anul 2017 cu 65.322 cazuri. După care, în perioada 2018-2020, s-a înregistrat o descreștere, astfel, încât în anul 2020, au fost înregistrate cu 8.538 cazuri mai puține, decât în 2017.

Din numărul total de 56.784 cazuri, 44.265 au constituit cazuri de acordare a asistenței juridice calificate și 12.519 au constituit cazuri de acordare a asistenței juridice primare. Astfel, ponderea asistenței juridice calificate este de 78 % din întregul volum, iar asistenței juridice primare îi revine 22 %.

Cu referire la cazurile de acordare a asistenței juridice garantate de stat în dependență de nivelul de venit al solicitantului, este de menționat faptul că, în anul 2020 au fost înregistrate 505 decizii de refuz în acordarea asistenței juridice garantate de stat, acest număr fiind de zeci de ori mai mare decât în anii precedenți, din cauza că Oficiile teritoriale sunt deja conectate la unele baze de date și pot verifica informațiile cu privire la veniturile persoanei.

Pentru acordarea asistenței juridice calificate au fost implicaţi 445 avocaţi care acordă asistenţă juridică calificată garantată de stat, dintre care 9 avocaţi publici; 36 avocaţi specializaţi în cauzele cu implicarea copiilor; 13 avocați specializaţi în acordarea asistenţei juridice calificate pe cauze de azil; 11 avocaţi specializaţi în acordarea asistenței juridice calificate persoanelor cu dezabilități intelectuale și psiho-sociale şi 13 avocați specializați în acordarea asistenţei juridice calificate victimelor infracțiunilor.