Hârtii de valoare emise de societatea pe acțiuni Tipcim au fost vândute, recent, în afara pieței reglementate sau MTF. Potrivit datelor publicate de Comisia Națională a Pieței Financiare, pentru circa 0,76 la sută dintre acțiuni s-a încasat 1.438.224 lei.

În total, au fost tranzacționate 25.232 valori mobiliare ale companiei. Valoarea nominală a unei acțiuni a fost stabilită, inițial, la prețul de zece lei. Acțiunile au fost vândute într-o singură tranzacție.

Tipcim este o societate pe acțiuni de tip deschis înregistrată în anul 1995, în Cimișlia. Compania este specializată în activități de tipărire, și anume:

  • editarea cărţilor, broşurilor şi altor publicaţii;
  • tipărire şi activităţi anexe;
  • tipărirea ziarelor;
  • intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;
  • activităţi de secretariat şi traducere.

Potrivit datelor disponibile, compania este administrată de Florin Berejan.

În total, în data de 24 decembrie, în afara pieței reglementate sau MTF au fost vândute acțiuni în sumă totală de peste 1,57 milioane de lei. Valorile mobiliare tranzacționate au fost emise de cinci societăți pe acțiuni.