Mai multe persoane, aflate în detenție, au fost repuse în drepturi după ce s-au adresat Avocatului Poporului.

Potrivit ombudsman-ului, recent a fost finalizată examinarea mai multor astfel de sesizări, în care deținuții au reclamat lipsa accesului la servicii medicale, acțiuni abuzive din partea administrației penitenciarului sau alte încălcări.

Un condamnat, bolnav de cancer în fază terminală, s-a adresat la Oficiul Avocatului Poporului cu solicitarea de intervenire pentru liberarea de pedeapsa privativă de libertate înainte de termen pe motiv de boală, în temeiul art.95 Cod Penal. După intervenirea Avocatului Poporului, persoana a fost eliberată din detenție. Rezolvarea cazului dat a durat însă 8 luni, perioada în care deținutul putea deceda din cauza bolii grave de care suferă.

În cazul altui deținut, care și-a pierdut vederea urmare a unei intervenții chirurgicale, Avocatul Poporului a recomandat asigurarea tratamentului adecvat pentru restabilirea acesteia. Dat fiind că a fost imposibilă recuperarea bolnavului, Ombudsmanul a solicitat intervenția Administrației Naționale a Penitenciarelor în vederea evaluării stării de sănătate a deținutului și a recomandat liberarea din detenție înainte de termen, în temeiul art.95 Cod Penal. 

Câțiva deținuți s-au plâns că nu puteau beneficia de asistența medicală de care aveau nevoie și au apelat la Ombudsman. După implicarea instituțieii, aceștia au primit asistența medicală necesară, inclusiv au beneficiat de tratament chirurgical.

Un alt grup de deținuți a invocat în cererile către ombudsman comiterea unor erori medicale la stabilirea diagnosticului. După implicarea Avocatului Poporului, deținuții bolnavi au trecut investigații suplimentare la instituții medicale specializate.

Un alt deținut s-a plâns Avocatului Poporului că medicul stomatolog nu i-a tratat eficient dinții, iar drept urmare i s-a agravat starea de sănătate, i-au căzut mai mulți dinți și suferea dureri insuportabile. După intervenirea Ombudsmanului, petentul a fost escortat în Penitenciarul nr. 16 pentru investigații și tratament.

Un bolnav, care din cauza unei erori umane a fost nevoit să întrerupă tratamentul medical, după implicarea Avocatului Poporului, și-a putut continua medicația, iar instituția medicală care a fost vizată în cazul dat a întreprins măsuri pentru a preveni pe viitor asemenea situații.

O altă persoană care a apelat la Avocatul Poporului a invocat aplicarea abuzivă a sancțiunilor disciplinare de către administrația unei instituții penitenciare în care este deținut. Urmare a implicării instituției, a fost aprobat un Regulament privind modul de aplicare a sancțiunilor disciplinare  și a măsurilor de stimulare a deținuților iar angajații din sistemul penitenciar au fost instruiți suplimentar la acest subiect.

Într-un alt caz, urmare a intervenirii Avocatului Poporului, au fost îmbunătățite condițiile de detenție ale unor condamnați, acestora fiindu-le, de asemenea, asigurat accesul la serviciile medicale necesare.

O altă persoană a invocat în adresarea către Avocatul Poporului că a fost maltratată de către ofițerii de poliție care l-au plasat într-o instituție de psihiatrie. În rezultatul verificărilor la fața locului, s-a constat că persoana nu a fost examinată medical la internare, iar despre traumele primite nu a fost informată Procuratura. Ombudsmanul a recomandat Procuraturii să verifice presupusele acțiuni de violență la care ar fi fost supus persoana. Totodată, urmare a demersului și recomandărilor ombudsmanului expediate la Procuratură și Ministerul Afacerilor Interne, persoana a fost externată din spitalul de psihiatrie, iar medicul de familie și medicul psihiatru – responsabilizați pentru a lua pacientul la evidență și a-l monitoriza.

O persoană a invocat că îi este îngrădit accesul la avocați. După demersurile făcute de către Avocatul Poporului la Ministerul Justiției, Administrația Națională a Penitenciarelor și Procuratură, deținutul a putut să beneficieze de întrevederile necesare cu apărătorii în scopul asigurării dreptului la apărare.

Mai mulți deținuți s-au plâns Avocatului Poporului că în instituția penitenciară li se aplică abuziv sancțiuni disciplinare după ce au depus cereri în instanțele de judecată de aplicare a mecanismului compensatoriu pentru deținere în condiții contrare art.3 CEDO. Urmare a implicării Avocatului Poporului, angajații din sistemul penitenciar au fost instruiți să respecte prevederile legale la acest subiect.

Mai multe cereri examinate și soluționate de către Avocatul Poporului se referă la acordarea de ajutoare sociale și ajutoare pentru perioada rece a anului.

La Ombudsman s-a adresat și un cetățean care a invocat încălcarea dreptului la sănătate. Avocatul Poporului a constatat că acestuia i s-a încălcat dreptul la evitarea suferinței şi durerii nejustificate. Pacientul necesita o intervenție chirurgicală  de traheotomie pentru recuperarea vocii, însă, pentru că nu deținea polița de asigurare, a fost trimis de medici acasă. Urmare a implicării Avocatului Poporului, pacientul a fost examinat în cadrul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  și operat de urgență, fiind repus în dreptul la ocrotirea sănătății.

În acest material puteți afla cum trebuie depusă o cerere la Avocatul Poporului.