Avocaţii care acordă asistenţă juridică garantată de stat vor primi mai mulți bani pentru serviciile prestate. Consiliul Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) a decis să majoreze cuantumul unității convenționale cu 10 lei. Astfel, valoarea acesteia va crește de la 40 la 50 de lei.

Hotărârea CNAJGS cu privire la majorarea unității convenționale urmează să fie înregistrată la Ministerul Justiției și publicată în Monitorul Oficial, urmând să intre în vigoare la data publicării, fără a avea caracter retroactiv.

În redacția actuală Regulamentul cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat prevede că, remunerarea avocaţilor care acordă asistenţă juridică garantată de stat la cerere se calculează în unităţi convenţionale egale cu 40 de lei şi se stabileşte după cum urmează:

  • 5 unităţi convenţionale pentru participarea în fiecare şedinţă de judecată (primă instanţă, instanţă de apel sau recurs, căile extraordinare de atac) sau la desfăşurarea fiecărei acţiuni procesuale;
  • 3 unităţi convenţionale pentru realizarea fiecăreia dintre acţiunile următoare:

a) prima întâlnire cu beneficiarul asistenţei juridice calificate sau rudele acestuia, până la efectuarea acţiunilor procesuale sau şedinţa de judecată;

b) întrevedere cu beneficiarul asistenţei juridice calificate care se află în locurile de detenţie (instituţii penitenciare, centre de detenție pentru minori și tineri, izolatoare de detenţie provizorie ale comisariatelor de poliţie Centrului Naţional Anticorupţie și Centrul de plasament temporar al străinilor), dar nu mai mult de cinci întrevederi pe o cauză penală sau contravenţională pe tot parcursul procesului, iar pe cauze civile şi de contencios administrativ nu mai mult de o întâlnire pentru fiecare fază a procesului (prima instanţă, apel, recurs, revizuire, executarea silită);

c) luarea de cunoştinţă cu materialele cauzei în faza pregătirilor pentru desfăşurarea acţiunii procesuale sau a şedinţei de judecată;

d) luarea de cunoştinţă de procesul-verbal al şedinţei de judecată după terminarea acesteia;

e) formularea obiecţiilor la procesele-verbale ale şedinţelor de judecată;

f) luarea de cunoştinţă cu hotărârea judecătorească redactată şi explicarea conţinutului hotărârii judecătoreşti beneficiarului de asistenţă juridică calificată.

  • 3 unităţi convenţionale pentru întocmirea şi depunerea cererilor, din numele avocatului, legate de desfăşurarea acţiunilor procesuale, inclusiv a cererii privind intentarea procedurii de executare silită;
  • 10 unităţi convenţionale pentru întocmirea şi depunerea de către avocat a cererii de chemare în judecată şi altor cereri similare acesteia, cererii reconvenţionale, referinţei, cererii de apel, cererii de recurs, cererii de revizuire, contestaţiei împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie. Remunerarea pentru cererile suplimentare va avea loc numai în cazurile în care cererea iniţială nu a fost întocmită şi depusă de către avocatul desemnat pe cauza respectivă şi doar pentru o singură dată;
  • 5 unităţi convenţionale pentru întocmirea şi depunerea de către avocat a cererilor necesare în vederea respectării procedurii prealabile (extrajudiciare) impuse de lege sau contract pentru tipurile respective de cauze şi pentru întocmirea şi depunerea de către avocat a referinţei la rechizitoriu;
  • 5 unităţi convenţionale pentru participarea avocatului la interviul solicitantului de azil realizat în cadrul Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne, fie în cadrul penitenciarului sau Centrului de plasament temporar al străinilor sau alte instituții similare în care se află beneficiarul de asistențăjuridică solicitant de azil;
  • 5 unităţi convenţionale pentru admiterea integrală a cererii de chemare în judecată în cazul în care beneficiarul asistenţei juridice a avut calitatea de reclamant sau respingerea integrală a cererii de chemare în judecată în cazul în care beneficiarul asistenţei juridice a avut calitatea de pârât, a cererii de apel, a cererii de recurs sau revizuire, întocmite şi depuse de avocat. Această prevedere se aplică şi în caz de respingere integrală a demersului procurorului privind aplicarea sau prelungirea măsurii preventive sub formă de arest la domiciliu sau arest preventiv, precum și pentru respingerea integral a demersului Biroului Migrație și Azil al Ministerului Afacerilor Interne privind luarea în custodie publică a străinului.
  • 2 unităţi convenţionale pentru fiecare oră suplimentară de aşteptare după primele 30 de minute scurse de la ora stabilită pentru şedinţa de judecată sau acţiunea procesuală.