14 avocați și-au suspendat recent activitatea. Potrivit unei hotărâri a Consiliului Uniunii Avocaților din Republica Moldova, licențele apărătorilor au fost suspendate la cererea acestora. Astfel, au luat o pauză de la activitatea de avocat următoarele persoane: 

Potrivit Legii cu privire la avocatură, activitatea de avocat se suspendă de drept:

  • la cererea scrisă a avocatului, în cazul existenţei unor motive întemeiate;
  • în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări;
  • pe perioada interdicţiei de a activa, dispuse prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;
  • în cazul neefectuării de către avocat a defalcărilor în bugetul Uniunii Avocaţilor la expirarea a 6 luni de la termenul scadent, până la achitarea integrală a restanţei;
  • până la achitarea sumei amenzii, de la termenul scadent prevăzut mai sus.

Licenţa şi legitimaţia avocatului a cărui activitate este suspendată se transmit, în termen de 10 zile, Consiliului Uniunii Avocaţilor, unde se păstrează pe parcursul perioadei de suspendare a activităţii de avocat.

Consiliul Uniunii Avocaţilor este obligat, în termen de 10 zile de la data suspendării activităţii de avocat, să consemneze acest fapt în Lista avocaţilor care au dreptul de a exercita profesia de avocat şi să publice această informaţie în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.