Agenția Achiziții Publice a anunțat că au fost făcute unele modificări în formularele Dării de semă privind atribuirea contractului de achiziții publice/acordului cadru/ de anulare a procedurii de atribuire și Dării de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru.

În context, instituția notează că autorităților contractante urmază să utilizeze formularele noi la prezentarea rezultatelor procedurilor de achiziții publice.

Formularele modificate ale dărilor de seamă pot fi găsite pe pagina web a Agenției la rubrica Modele de documente achiziții publice: