Magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana au solicitat Consiliului Superior al Magistraturii asigurarea independenței și protecției profesionale, apărarea prestigiului justiției și a reputației judecătorilor. O adresare în acest sens a fost făcută după declarațiile Procurorului General, Alexandr Stoianoglo privind dosarul Metalferos.

Judecătorii își exprimă, în adresare, ”îngrijorarea și intoleranța față de incriminările și trimiterile inaceptabile făcute de Aleandr Stoianoglo în adresa sistemului judecătoresc per ansamblu, dar în special în adresa magistraților care activează în sediul Ciocana”. Totodată, aceștia își exprimă ”atitudinea total dezaprobantă față de imitiunile procuraturii, care au loc în sistemul judecătoresc”.

Magistrații califică declarațiile Procurorului General cu privire la emiterea unor hotărâri ilegale, crearea de blocaje în activitatea organului de urmărire penală, emiterea deciziilor contrare principiului independenței, dar și servirea intereselor politice, ca fiind de natură să lezeze în mod direct independența judecătorilor și a justiției.

Adresarea completă a magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana către Consiliul Superior al Magistraturii poate fi accesată aici.

Amintim că, anterior, Asociația Judecătorilor din Moldova a îndemnăm toți actorii să manifeste prudență, corectitudine și echilibru în discursuri. Totodată, Asociația consideră oportun a se abține de la orice comentarii care ar putea fi catalogate drept influențe indirecte asupra procesului de înfăptuire a justiției penale.