Ministerul Justiţiei inițiază un concurs pentru selectarea unui cabinet/birou asociat de avocați, inclusiv avocaţi străini/companii de avocaţi străine, pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în instituţiile de arbitraj internaţionale, în acţiunea înaintată de Gater Assets Limited (United States District Court Southern District of New York) împotriva Republicii Moldova alături de SA ”Gazsnabtranzit” şi SA ”Moldovagaz” despre încuviinţarea executării silite pe teritoriul SUA a hotărârii Arbitrajului Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ a Federaţiei Ruse din 12 noiembrie 1998 şi încasarea penalităţilor.

Pe 2 iunie 2016, Gater Assets Limited (o companie cu răspundere limitată, organizată în conformitate cu legile Insulelor Virgine Britanice) a iniţiat un litigiu împotriva Republicii Moldova în faţa Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA), prin care solicită reînnoirea hotărârii judecătoreşti în favoarea reclamantului şi împotriva lui SC ”Gaznabtranzit” SA, SC ”Moldovagaz” SA şi statului Republica Moldova, pronunţată pe 14 iulie 2000, prin care s-a dispus la plata prejudiciului, plus dobânda de întârziere.

Cauza are ca obiect reînnoirea hotărârii judecătoreşti din 14 iulie 2000 a Curţii Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA), ce a rezultat din recunoaşterea unei sentinţe arbitrale din 12 noiembrie 1998, în urma arbitrajului administrat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a Federaţiei Ruse cu sediul la Moscova, în temeiul unei clauze de arbitraj.

La 27 septembrie 2019 Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New York-ului (SUA) a admis acţiunea înaintată şi a dispus recunoaşterea hotărârii judecătoreşti în favoarea reclamantului şi împotriva lui SC ”Gaznabtranzit” SA, SC ”Moldovagaz” SA şi statului Republica Moldova, pronunţată pe 14 iulie 2000, precum şi încasarea prejudiciului în mod solidar.

Cerinţe faţă de candidat:

- la concurs pot participa orice persoană fizică care deţine licenţă de avocat, precum şi birourile individuale sau asociate sau companiile de avocaţi locale sau străine, care au calificarea şi abilităţile profesionale necesare şi care au dreptul să exercite profesia de avocat, să pledeze şi să acţioneze în numele clienţilor lor şi să-i reprezinte în faţa instanţelor de judecată din Statele Unite ale Americii;

- în cazul avocaţilor străini/companiilor de avocaţi străine, este obligatoriu ca aceştia să participe la concurs în parteneriat cu cabinete/birouri asociate de avocaţi din Republica Moldova;

- are experienţă de reprezentare a unui stat în faţa instanţelor de judecată internaţionale;

- are experienţă în domeniul reglementărilor internaţionale;

- participară anterioară în calitate de reprezentant cel puţin o dată, în ultimii cinci ani, într-un caz ce a avut drept obiect un litigiu similar;

- cunoaşterea limbii de lucru a instanţei judecătoreşti ce urmează să examineze litigiul.

Mai multe informații găsiți aici.

Menționăm că, anterior pentru reprezentarea intereselor Republicii Moldova în acțiunea respectivă, Guvernul a alocat 412.644 dolari SUA drept onorarii Cabinetului avocatului ”Vladimir Iurkovski" în cooperare cu Compania de avocatură ”Schoenherr Rechsanwaite GmbH" şi în parteneriat cu Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz), conform contractului de asistenţă juridică.