Serviciul Fiscal de Stat a organizat extragerea învingătorilor ediției a III-a a concursului ”Loteria fiscală” desfășurată în perioada 1 iulie – 30 septembrie.

Astfel, urmare a tragerii la sorți, au fost identificate cele 175 de tranzacții câștigătoare, beneficiarii cărora vor obține premii în sumă de a câte 1.000 lei fiecare.

În cadrul etapei a III-a au participat 14.276.936 tranzacții efectuate cu carduri bancare, în sumă totală de 4.183.438.627 lei, informația fiind recepționată de la băncile comerciale licențiate emitente din Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea concursului ”Loteria fiscală” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2019, lista tranzacțiilor câștigătoare, generată de sistem la data tragerii la sorți, va fi remisă în termen de cinci zile băncilor comerciale licențiate emitente din Republica Moldova pentru a identifica câștigătorii. Acestea, la rândul lor, vor identifica și vor prezenta, în termen de cinci zile de la data recepționării listei tranzacțiilor câștigătoare, informația cu privire la tranzacțiile câștigătoare, informând concomitent câștigătorii prin telefon.

Ulterior, autoritatea fiscală, în termen de cinci zile de la data recepționării informației cu privire la tranzacțiile câștigătoare, va plasa pe pagina-web www.sfs.md informația corespunzătoare. Premiile vor fi transferate câștigătorilor pe conturile de card, în lei, în maximum 10 zile după publicarea listei câștigătorilor pe pagina-web oficială a autorității fiscale naționale.

Precizăm că, concursul “Loteria fiscală” este organizat în conformitate cu prevederile Regulamentului privind desfășurarea concursului ”Loteria fiscală” aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 657/2019. Tragerile la sorți şi validarea câștigătorilor loteriei are loc în prezența comisiei, numită prin ordin de către directorul Serviciului Fiscal de Stat.

Tranzacţiile câştigătoare sunt selectate din numărul total de tranzacţii participante la concursul “Loteria fiscală”, aleatoriu, în mod automatizat, în baza tranzacţiilor efectuate cu cardul bancar, prin intermediul platformei Random.org.

În cadrul loteriei participă persoanele fizice care au atins vârsta de 18 ani, deținătoare ale unui card bancar emis de o bancă comercială licențiată emitentă din Republica Moldova, care au efectuat tranzacții de achitare a bunurilor/serviciilor conform regulilor de desfășurare a loteriei.

Loteria se desfășoară anual pe întreg teritoriul Republicii Moldova, de la 1 ianuarie până la 31 decembrie a anului în curs.