Cetățenii cu domiciliu în stânga Nistrului și municipiul Bender vor putea beneficia de acte de stare civilă eliberate de autoritățile constituționale din Republica Moldova, iar serviciile vor fi prestate de subdiviziunile specializate ale Agenției Servicii Publice (ASP).

Acest lucru este prevăzut de Instrucțiunea privind certificarea faptelor de stare civilă produse şi consemnate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, aprobată de Guvern.

Astfel, vor putea fi supuse certificării nașterea persoanei, decesul, stabilirea paternității, schimbarea numelui/prenumelui, căsătoria și divorțul. Certificarea acestor fapte de stare civilă va putea fi realizată doar în condițiile în care producerea și consemnarea lor a avut loc în condiții similare celor prevăzute de legislația Republicii Moldova.

În procesul de certificare, subdiviziunile ASP vor putea utiliza în calitate de informații pentru verificare înscrisuri eliberate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender. Acestea însă nu produc niciun efect juridic și nu pot fi echivalate cu cele de model național.

Totodată, dacă în vederea certificării unui fapt de stare civilă produs și consemnat în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender sunt prezentate înscrisuri eliberate în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender, din care rezultă că documentele de stare civilă ale persoanei au fost eliberate cu încălcarea legislației Republicii Moldova sau sunt contrare bunelor moravuri, acestea din urmă se anulează de către persoana responsabilă din cadrul organului de stare civilă.

Pentru a beneficia de certificarea oricărui fapt de stare civilă, solicitantul va depune o cerere de certificare a faptului de stare civilă respectiv în care, inclusiv, își va manifesta acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. La cerere se vor anexa:

  • actul de identitate, eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova sau ale altui stat. În lipsa acestuia, organul de stare civilă poate identifica solicitantul utilizând alte înscrisuri în baza cărora persoana poate fi identificată, concomitent urmând a fi verificată și apartenența în temeiul legii a persoanei la cetățenia Republicii Moldova;
  • documentele constatatoare și înscrisurile întocmite în localitățile din stânga Nistrului și municipiul Bender pe numele titularului sau al ascendenților acestuia pe linie directă, din care rezultă și se poate aprecia filiația și statutul juridic civil al titularului, în vederea confirmării faptului de stare civilă supus certificării și a eliberării documentului de stare civilă;
  • dovada legalității șederii pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul în care este cetățean străin, apatrid sau beneficiar de protecție internațională.

Mai multe detalii privind procedura certificării faptelor de stare civilă puteți găsi în textul Instrucțiunii aprobate.