Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia în cauza Lkw-Aleks Spedition S.R.L. v. Republica Moldova. În faţa Curții, societatea reclamantă a pretins încălcarea drepturilor sale garantate de Articolul 6 § 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, ca urmare a emiterii de către Curtea de Apel Chişinău a unei decizii cu încălcarea prevederilor legale privind instituirea şi componenţa membrilor completului de judecată la judecarea cauzei.

Guvernul şi societatea reclamantă au încheiat un acord de soluționare amiabilă a cauzei. Considerând că acordul de soluționare amiabilă a fost bazat pe respectarea drepturilor omului garantate de Convenție și Protocoalele sale, precum și în lipsa oricăror motive care ar justifica continuarea examinării acestei cereri, Curtea a decis radierea cauzei de pe rol, în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Rezumatul deciziei a fost efectuat de către Direcția agent guvernamental din cadrul Ministerului Justiției al Republicii Moldova.