Indicațiile metodice privind contabilitatea pentru persoanele fizice care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției, publicate recent de Ministerul Finanțelor în Monitorul Oficial, prezintă și lista de acte normative ce trebuie să fie respectate.

Astfel, actele normative privind remunerea muncii și reținerea impozitelor la sursa de plată sunt:

 • Codul muncii;
 • Legea salarizării;
 • Codul fiscal;
 • Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară;
 • Hotărârea Guvernului privind aprobaea modului de calculare a salariului mediu;
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea modului de calculare și de plată a sumei de compensare a pierderii unei părți din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la cuatumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real;
 • Hotărârea Guvernului privind stabilirea cuantumului minim pe țară;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit;
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova;
 • Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte părți efectuate de către angajator în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări;
 • Ordinul ministrului Finanțelor privind aprobarea formularului tipizat al Declarației cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.

Acte normative privind efectuarea operațiunilor de casă și prin virament în economia națională a Republicii Moldova:

 • Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi;
 • Legea privind reglementarea valutară;
 • Hotărârea Guvernului privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova;
 • Hotărârea Guvernului cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar;
 • Hotărârea Băncii Naționale nr. 157 din 1 august 2013cu privire la aprobarea, modificarea, completarea și abrogarea unor acte ale BNM;
 • Hotărârea Băncii Naționale nr. 15 din 30 aprilie 2014 cu privire la modificarea și aprobarea unor acte normale ale BNM.

Amintim că, autoritățile au venit cu reguli comune de perfectare a documentelor contabile de către persoanele care activează ca avocat, notar, executor judecătoresc, mediator, administrator autorizat. În Indicațiile metodice publicate sunt stabilite mai multe criterii privind înregistrarea veniturilor și cheltuielilor, dar și prezentate exemple privind reflectarea datelor contabile. Toate operațiunile vor fi înscrise într-un Registru-jurnal pe suport de hârtie sau în format electronic.

Totodată, numerarul, inclusiv din conturile la bănci, se contabilizează de persoana fizică care practică activitate profesională în sectorul justiției în conformitate cu actele normative pentru efectuarea operațiunilor de casă și prin virament în economia națională a Republicii Moldova. De asemenea, sunt stabilite reguli privind inventarierea patrimoniului deținut.