Un bărbat și-a dat în judecată fosta soție pentru a recupera jumătate dintre datoriile acumulate în timpul căsătoriei. Potrivit unei decizii a Curții de Apel Bălți, căsătoria dintre cei doi a durat doi an, timp în care au reușit să acumuleze datorii de peste 21 mii de lei, 1.650 de dolari și 1.700 de euro. O parte dintre datorii au fost achitate deja de către reclamat, iar celelalte urmează să fie întoarse.

În timpul căsătoriei, cei doi nu au acumulat careva bunuri comune și nu au avut copii. Prin urmare în timpul divorțului nu s-a înaintat un proces de judecată. Totuși, reclamantul s-a adresat, ulterior, în instanță pentru a soluționa disputa privind datoriile acumulate.

Pârâta a spus că reclamantul nu a prezentat probe veridice pentru a confirma existenţa reală a acestor datorii. La fel, nu a explicat și nici nu a demonstrat că pretinsele sume împrumutate au fost folosite în interesul familiei. Mai mult, aceasta a menţionat nu a cunoscut despre existenţa acestor pretinse datorii, iar recipisele prezentate sunt fictive şi reclamantul urmăreşte scopul de a se îmbogăţi nejustificat prin inducerea instanţei în eroare.

Judecătoria Bălți a admis integral cauza. Decizia a fost casată ulterior de Curtea de Apel și dosarul trimis pentru rejudecare. Examinând pentru a doua oară materialele dosarului, prima instanță a decis că solicitarea soțului este neîntemeiată. Și de această dată, decizia instanței de prim nivel a fost casată de Curtea de Apel Bălți.

Magistrații de la apel au stabilit că este notoriu faptul că, în perioada căsătoriei, foştii soţi au suportat cheltuieli pentru necesități personale. Mai mult, aceștia au locuit în chirie și s-a deplasat în Federația Rusă. Prin urmarare, luând în considerare că nu au fost prezentate probe privind alte venituri, magistrații au stabilit că împrumuturile invocate sunt reale și au folosit pentru necesitățile familiei.

Conform art. 24 al. (2) din Codul Familiei, soţii răspund cu întreg patrimoniul lor pentru obligaţii care au fost asumate în interesul familiei, fie şi numai de unul din ei. Totodată, la împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile comune se împart între ei proporţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate. Magistrații au spus că lipsa bunurilor dobândite în timpul căsătoriei nu poate impiedica partajarea datoriilor.

Astfel, judecătorii instanței de apel au stabilit că pârâta trebuie să întoarcă banii ceruți de reclamant. Decizia poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție.