Consiliul Concurenței analizează notificarea depusă de către ”Moldretail Group” S.R.L., care deține rețeau de magazine ”Linella”, ce se referă la preluarea în locaţiune a unui spaţiu comercial de la întreprinderea ”Astra-K” S.R.L.

Potrivit Consiliului Concurenței, atât ”Moldretail Group” S.R.L.,  cât și ”Astra-K” S.R.L. sunt active pe piața de comercializare cu amănuntul în magazinele nespecializate, cu vânzarea predominantă de produse alimentare, băuturi și produse de tutun.

În vederea stabilirii compatibilităţii concentrării economice cu mediul concurenţial normal, autoritatea de concurenţă va analiza operaţiunea notificată, în conformitate cu Legea Concurenţei şi Regulamentul privind concentrările economice, Aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei nr.17 din 30.08.2013.

Consiliul Concurenţei este interesat de obţinerea observaţiilor şi punctelor de vedere de la agenţii economici terţi referitor la modul în care concentrarea economică ce urmează a se realiza, afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată.

Observaţiile şi punctele de vedere pot fi transmise autorităţii de concurenţă prin fax, la numărul: 022 27 37 43, prin e-mail, la adresa: office@competition.md sau prin poştă la următoarea adresă: Consiliul Concurenţei, MD-2001, Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73/1.