Cadrul metodologic de calculare și aplicare a primelor de asigurare aferent asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă și externă ar putea fi stabilit, din nou, de către autoritatea de supraveghere, adică Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), conform actelor sale interne. Mai exact, CNPF va determina modul de aplicare al primelor de asigurare, în baza datelor statistice per piața de răspundere civilă auto. O modificare legislativă în acest sens a fost remisă Guvernului pentru examinare.

Amintim că, diin data de 1 iulie urma să fie pus în aplicare mecanismul prin care prima de asigurare de bază și coeficienții de rectificare aferenți asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă sunt calculați de către asigurători potrivit Metodologiei și în baza datelor statistice deținute de aceștia.

În prezent, legea prevede că prima de asigurare de bază aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto interne şi externe se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către autoritatea de supraveghere conform metodelor actuariale aprobate prin actele sale normative. Prima de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienţii de rectificare şi sistemul bonus-malus. Prin urmare, potrivit autorităților, mărimea primei de bază oscilează semnificativ pe piață - de la 770 până la 1.400 lei.

În anul 2018, Comisia Națională a Pieței Financiare a aprobat Metodologia unică privind modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Documentul stabilește că fiecare asigurator își calculează tariful. În acest sens, perioada iulie 2019 – iulie 2020 a fost stabilită ca o perioadă de tranziție.

Totuși, CNPF spune că, luând în considerare că piața asigurărilor este una imatură în țara noastră, liberalizarea imediată cu un diapazon tarifar extrem de supradimensionat și fără careva ajustări din partea autorității de reglementare va perciclita regulile de joc și ar putea avea consecințe de ordin social și financiar pentrucompaniile de asigurări. De asemenea, autoritățile afirmă că pentru perioada imediat următoare, piața are nevoie de o gestiune predictibilă. Politica tarifară în acest domeniu fiind una corelată la evoluția social-economică per ansamblu.

Totodată, conform proiectului, asiguratorii și intermediarii de asigurări vor fi obligați să ofere solicitantului asigurării informația privind cuantumul primei de asigurare, precum și a coeficientului bonus-malus care va fi aplicat.