Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova a fost feminizat. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 30 septembrie noua structură a documentului, care prevede expunerea la feminin a ocupațiilor.

Modificările au fost făcute la propunerea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, dar și în baza recomandărilor instituțiilor europene privind asigurarea principiului egalității și echității între femei și bărbați.    

Denumirile ocupațiilor au fost expuse la feminin, doar în cazurile în care forma respectivă este atestată în sursele lexicografice. Denumirile de ocupații au fost clasificate în 10 grupe majore și 40 de subgrupe majore, 127 grupe minore și 433 de grupe de bază.

De exemplu, pentru ocupațiile din domeniul juridic, au fost aprobate următoarele denumiri:

  • Specialiști/specialiste din domeniul juridic;
  • Avocați/avocate;
  • Judecători/judecătoare și
  • Procurori/procurore
  • Specialiști/specialiste din domeniul juridic neclasificați/neclasificate în grupele de bază anterioare

Totodată, se vor expune la feminin și ocupațiile ca: Legislatori/legislatoare, membri ai/membre ale executivului, demnitari și conducători ai/conducătoare ale administrației publice.

Cum sună alte ocupații feminizate puteți vedea aici.

Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova se aplică în toate domeniile de activitate economică și socială și este obligatoriu pentru toate autoritățile administrației publice centrale și locale, întreprinderile, organizațiile și instituțiile, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, și alte persoane juridice și fizice care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale, ori de câte ori se cere indicarea ocupației.