Ministerul Justiţiei a anunțat iniţierea procesului de elaborare a unui proiect de act normativ, prin care urmează a fi operate modificări  în Legea privind organizarea judecătorească.

Modificările vor fi operate în vederea punerii în executare a Hotărârii Curții Constituționale nr. 18 din 24 martie 2020.

Ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați prin prezentarea propunerilor în acest sens până la data de 6 iunie 2020, în format electronic, la adresa: [email protected].

Precizăm că,  prin Hotărârea din 24 martie, Curtea a declarat neconstituțional articolul 151 alin. (5) din Legea privind organizarea judecătorească, în redacția Legii nr. 265 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative.

Curtea a notat că până la modificarea Legii de către Parlament, selectarea și determinarea judecătorilor de instrucție de către președintele instanței de judecată va avea loc în baza procedurii tragerii la sorți, așa cum aceasta a fost reglementată de articolul 151 alin. (5) din Legea privind organizarea judecătorească, în redacția anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 265 din 23 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative, care prevedea că ”în cazul în care niciun judecător nu-şi exprimă acordul pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie sau mai mulţi judecători îşi exprimă acordul în acest sens, candidatura judecătorului va fi determinată de către preşedintele instanţei judecătoreşti prin tragere la sorţi, în prezenţa tuturor judecătorilor care activează în instanţa judecătorească, cu consemnarea acestui fapt într-un proces-verbal”.