Un nou proiect de lege, denumit ”Legea deoffshorizării”, a fost înregistrat de un deputat în Parlament, având drept scop instituirea unor interdicții pentru mai mulți subiecți de a participa la proceduri de privatizare.

Proiectul vizează modificări la Legea privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, Legea cu privire la parteneriatul public-privat, Legea privind achizițiile publice, Legea cu privire la concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii.

Astfel, prin document se propune stabilirea restricțiilor de participare la procedure de privatizare, parteneriat public-privat, achiziții publice și concesiuni pentru următoareke categorii de subiecți:

  • persoane juridice fondate de subiecți din jurisdicții care nu respectă standarde internaționale de transparență;
  • persoane juridice, în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi), înregistrate sau cu reședință în jurisidicții care nu respectă standarde internaționale de transparență;
  • persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, în cazul în care cotele de participare în capitalul social aparțin persoanelor juridice înregistrate în jurisdicții ce nu respectă standarde internaționale de transparență;
  • persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, în componența cărora figurează, direct sau indirect, una sau mai multe persoane (fondatori, asociați, acționari, administratori, beneficiari efectivi), înregistrate sau cu reședință în jurisidicții care nu respectă standarde internaționale de transparență.

Autorul proiectului menționează că acesta va oferi un cadru juridic adițional pentru a consolida colectarea de impozite și evitarea transferului acestora în jurisdicții netransparente, cu utilizarea mecanismelor de evaziune fiscală.

În prezent, cadrul normativ permite subiecțiilor înregistrați în jurisdiții netransparente să participe la contracte de achiziții publice, contracte de parteneriat public-privat, contracte de concesiune, anunțuri publice de vânzare a activelor statului, fără a stabili restricții.