Comisia națională a Pieței Financiare (CNPF) a efectuat înscrieri în Registrul emitenților de valori mobiliare privind radierea valorilor mobiliare emise anterior de mai multe societăți pe acțiuni. Este vorba despre:

  • ”Universul”, în număr de 26.600 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul reorganizării prin transformare în societatea cu răspundere limitată ”Universul tău”;
  • ”Pentru reparația și deservirea tehnicii ”Tehnica”, în număr de 60.345 acțiuni ordinare nominative, în rezultatul lichidării.

Totodată, CNPF a autorizat reorganizarea prin transformare în societăți cu răspundere limitată a următoarelor societăți pe acțiuni: ”Lesobaza”, ”Flor Far” și ”Tocușor”.

O altă hotărâre vizează înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a înscrierilor aferente radierii a 250.000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 10 lei per acțiune ale BC ”EuroCreditBank” SA, cu restructurarea emisiunilor anterioare, I-VII, precum și a emisiunii suplimentare de acțiuni ale BC ”EuroCreditBank” SA în sumă de 2.500.000 lei în număr de 250.000 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 10 lei per acțiune, plasate în emisiunea a VIII-a.

CNPF a mai aprobat înregistrarea în Registrul emitenților de valori mobiliare a reducerii capitalului social al SA ”Lafarge Ciment (Moldova)” SA cu 222.502.635 lei prin micșorarea valorii nominale a acțiunilor emise de la 30 lei la 15 lei. Capitalul social al societății după reducere va constitui 222.502.635 lei, fiind divizat în 14.833.509 acțiuni ordinare nominative cu valoarea nominală de 15 lei.