Câștigurile salariale medii ale moldovenilor la sfârșitul anului trecut s-au apropiat de cifra de 9.000 de lei potrivit datelor Biroului Național de Statistică.

Câștigul salarial mediu lunar nominal brut la unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare în anul 2020 a constituit 8.107,5 lei, fiind în creștere cu 10,2% față de anul 2019. Totodată, în trimestrul IV 2020, câștigul salarial mediu lunar nominal brut a constituit 8.859,9 lei, fiind în creștere cu 9,7% față de trimestrul precedent și cu 13,4% față de trimestrul IV 2019.

Cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu lunar în trimestrul IV 2020 s-au înregistrat în domeniile:

 • informații și comunicații – 20310,8 lei;
 • activități financiare și de asigurări – 16006,0 lei;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer
  condiționat – 14385,6 lei.

Cele mai mici valori ale câștigului salarial mediu lunar s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – 5141,8 lei;
 • agricultură, silvicultură și pescuit – 5553,0 lei;
 • artă, activități de recreere și de agrement – 6310,0 lei.

Comparativ cu trimestrul IV 2019, în majoritatea activităților economice s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative fiind înregistrate în:

 • sănătate și asistență socială – cu 32,9%;
 • învățământ – cu 20,1%;
 • administrație publică și apărare; asigurări sociale obligatorii – cu 19,8%;
 • artă, activități de recreere și de agrement – cu 19,6%.

Scăderi ale câștigului salarial s-au înregistrat în activitățile:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 6,7%;
 • transport și depozitare – cu 4,2%.

Comparativ cu trimestrul III 2020, în toate activitățile economice au fost înregistrate creșteri ale câștigului salarial, cele mai semnificative s-au înregistrat în activitățile:

 • sănătate și asistență socială – cu 21,3%;
 • învățământ – cu 16,6%;
 • activități financiare și de asigurări – cu 13,5%.

În sectorul bugetar în trimestrul IV 2020 câștigul salarial mediu lunar a constituit 7949,3 lei (+21,1% față de trimestrul IV 2019), iar în sectorul economic (real) – 9198,9 lei (+11,0% față de trimestrul IV 2019).

Indicele câștigului salarial real în anul 2020 față de anul 2019 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial brut și indicele prețurilor de consum) a fost de 106,2%. Indicele câștigului salarial real în trimestrul IV 2020 față de trimestrul IV 2019 a fost de 112,3%.

Numărul mediu al salariaților în trimestrul IV 2020 față de trimestrul IV 2019 a scăzut cu 1,8%. Scăderi ale numărului mediu de salariați s-au înregistrat în majoritatea activităților economice. Cele mai semnificative scăderi s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 24,5%;
 • transport și depozitare – cu 7,4%;
 • activități de servicii administrative și activități de servicii suport și industria prelucrătoare – cu câte 6,2% fiecare.

Cele mai semnificative creșteri ale numărului mediu de salariați în trimestrul IV 2020 față de trimestrul IV 2019 s-au înregistrat în:

 • alte activități de servicii – cu 21,7%;
 • construcții  – cu 4,2%;
 • informații și comunicații – cu 4,1%.

Comparativ cu trimestrul III 2020, numărul mediu al salariaților a crescut cu 1,4%. Cele mai semnificative creșteri s-au înregistrat în:

 • activități de cazare și alimentație publică – cu 6,2%;
 • învățământ – cu 4,5%.

Scăderi ale numărului mediu de salariați în trimestrul IV 2020 față de trimestrul III 2020 s-au înregistrat în activitățile:

 • agricultură, silvicultură și pescuit – cu 9,6%;
 • industria extractivă – cu 4,0%;
 • producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat – cu 1,1%.

1 Informația nu include datele unităților din partea stângă a Nistrului și mun. Bender.
Datele cuprind unitățile din sectorul real cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați. Datele privind valoarea câștigului salarial mediu lunar pentru anul 2020, la unitățile cu 1 și mai mulți salariați, vor fi disponibile pe 23 august 2021.