Biroul Național de Statistică a informat că în data de 30 mai expiră termenul limită de prezentare, de către entitățile economice, a Situațiilor Financiare pentru anul de gestiune 2020.

Situațiile financiare pot fi completate și prezentate:

În conformitate cu legislația în vigoare, entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(1) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități micro, sunt obligate să prezinte situații financiare și au opțiunea de a prezenta la alegere:

  • Situațiile financiare prescurtate (RSF prescurtat)
  • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
  • Situațiile financiare complete (RSF1).

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(2) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mici, au opțiunea de a prezenta la alegere:

  • Situațiile financiare simplificate (se completează doar Bilanțul și Raportul de profit și pierdere din RSF1) sau
  • Situațiile financiare complete (RSF1).

Entitățile, care conform criteriilor stabilite în alin.(3), (4) din art.4 al Legii 287/2017 se atribuie la entități mijlocii și mari, sunt obligate să prezinte:

  • Situațiile financiare complete (RSF1),

concomitent și

  • Raportul conducerii și raportul auditorului.

Organizațiile necomerciale prezintă:

Toate entitățile sunt obligate să atașeze Nota explicativă (în format PDF) la Situațiile financiare.

Situațiile financiare se semnează obligatoriu de către administratorul (conducătorul, directorul) entității raportoare.

În conformitate cu alin. (3), art.33 al Legii contabilității și raportării financiare 287/2017, termenul de prezentare a situațiilor financiare individuale, raportului conducerii și raportului auditorului constituie:

  • pentru entitățile de interes public - 120 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 aprilie 2021);
  • pentru restul entităților - 150 zile de la ultima zi a perioadei de gestiune (30 mai 2021).

Entitățile de interes public și alte entități care aplică Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) prezintă situațiile financiare doar pe suport de hârtie.