În primele opt luni ale anului, veniturile la bugetul public național (BPN) au crescut cu opt miliarde lei față de perioada similară a anului precedent și au atins cota de 46,9 miliarde lei. Totodată, au crescut, însă, și cheltuielile cu 5,9 miliarde lei, până la 49,9 miliarde lei. Astfel, la sfârșitul lunii august, executarea bugetului public național s-a încheiat cu un deficit în sumă de trei miliarde lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetelor componente ale bugetului public național au constituit 8,6 miliarde lei. Datele au fost prezentate de Ministerul Finanțelor.

Veniturile bugetului de stat în perioada de referință au constituit 29,1 miliarde lei, înregistrând o creștere de 5,3 miliarde lei, față de perioada similară a anului trecut. Veniturile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat au fost de 12,5 miliarde lei, cu două miliarde lei mai mult față de perioada respectivă a anului 2020, iar veniturile administrare de către Serviciul Vamal au constituit 17,4 miliarde lei, fiind în creștere cu 3,6 miliarde lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

Cheltuielile bugetului de stat au fost executate în sumă de 33,6 miliarde lei, mai mult cu 3,8 miliarde lei, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Executarea bugetului de stat s-a încheiat cu un deficit în sumă de 4,5 miliarde lei, iar soldurile mijloacelor bănești în conturile bugetului de stat au constituit 4,7 miliarde lei.

Totodată, Ministerul Finanțelor a asigurat onorarea tuturor angajamentelor de plată pentru perioada ianuarie - august a anului curent, toate plățile fiind finanțate integral. Autoritățile spun că nu există riscuri de neexecutare/stopare a cheltuielilor aprobate în buget, dat fiind faptul că bugetul dispune de resurse financiare suficiente și asigură în permanență un management prudent al lichidităților.