Pe parcursul lunii noiembrie, Centrul de Instruire a Avocaților va organiza 30 de instruiri inițiale și continue. Lista completă a acestora a fost publicată recent.

Astfel, apărătorii pot merge la următoarele cursuri:

 • 1 noiembrie: ”Rolul avocatului la individualizarea și aplicarea pedepsei penale’’. Formatori: Liliana Bînzari, avocată, Gheorghe Ulianovschi, avocat, Ghenadie Nicolaev, avocat. Partener – Aba Roli Moldova;
 • 4 noiembrie: modul VI din Cursul în materia insolvabilității, ”Încetarea procesului și procedurii de insolvabilitate. Răspunderea subsidiară’’. Formator: Angela Popil, avocată;
 • 7 noiembrie: ”Rolul activ al avocatului în procesul penal”. Formator: Gheorghe Malic, avocat;
 • 8 noiembrie: conferința ”Probleme actuale din dreptul afacerilor”.
 • 11 noiembrie: ” Uzucapiunea”. Formator: Octavian Cazac, avocat;
 • 11 noiembrie: ”Aspecte practice privind nediscriminarea în cadrul accesului la informație și la unele servicii publice și private”. Fromator: Evghenii Goloșchapov, expert. Partener: Misiunea OSCE în Moldova;
 • 12 noiembrie: ”Creditul și garanțiile reale”. Formator: Roger Gladei, avocat;
 • 13 noiembrie: ”Întocmirea actelor procesuale în faza urmăririi penale”. Formator: Victoria Gamurari, avocată;
 • 13 noiembrie: ”Anularea actelor frauduloase în procedura de insolvabilitate”. Formator: dr. Ion Crețu, avocat;
 • 14 noiembrie: ”Exercitarea recursului ordinar în procesul penal”. Formator: Ghenadie Nicolaev, avocat, judecător în demisie;
 • 14 – 15 noiembrie: ”Tehnici de pregătire şi prezentare a unei cauze în fața instanţei de judecată”. Formatori: Liliana Bînzari, avocată, Oleg Canțer, avocat, Viorica Grecu, avocată;
 • 15 noiembrie: ”Tipurile de acțiuni în contenciosul administrativ”. Formator: Ina Jimbei, avocată;
 • 15 noiembrie: ”Nulitatea actului juridic”. Formator: dr. Oleg Efrim, avocat;
 • 18 noiembrie: ”Exercitarea apărării la încadrarea juridică a infracțiunii”. Formator: dr.Dorin Popescu, avocat;
 • 18 noiembrie: ”Guvernanta Corporativă a Societății pe Acțiuni”. Formator: Sergiu Bivol, avocat;
 • 18 noiembrie: ”Aspecte practice privind nediscriminarea în cadrul accesului la informație și la unele servicii publice și private”. Formator: Evghenii Goloșchiapov, expert. Partener: Misiunea OSCE în Moldova;
 • 19 noiembrie: ”Regimul juridic și declararea nulităților în procesul penal”. Formator: Natalia Moloșag, avocată;
 • 19 noiembrie: ”Interferența dreptului la protecția datelor cu caracter personal cu alte drepturi concurente”. Formator: Sergiu Bozianu, expert;
 • 20 noiembrie: ”Completarea formularului la Curtea Europeană a Drepturilor Omului: descrierea faptelor, pretinselor încălcări, epuizarea căilor de atac”. Formator: Doina Ioana Străisteanu, avocată;
 • 21 noiembrie: ”Formarea abilităților de mediator”. Formator: Andy Grossman, expert, Marea Britanie, specialiști ai Consiliului de Mediere;
 • 22 noiembrie: ”Rolul avocatului la individualizarea și aplicarea pedepsei penale”. Formator: Liliana Bînzari, avocată;
 • 25 noiembrie: ”Examinarea cauzelor judiciare privind nulitatea contractului individual de muncă”. Formator: Denis Grecu, avocat;
 • 25 noiembrie: ”Apărarea în faza urmăririi penale”. Formator: Liliana Bînzari, avocată;
 • 26 noiembrie: ”Arbitrajul Comercial Internațional - clauza de arbitraj în contracte. Problematica și aspecte practice”. Formator: Serghei Covali, avocat;
 • 26 noiembrie: ”Realizarea auditului juridic (Due diligence)”. Formator: dr. Oleg Efrim, avocat;
 • 27 noiembrie: ”Formularea și sustinerea cererii de apel al apărătorului în procesul penal”. Formator: Ion Vîzdoga, avocat;
 • 27 noiembrie: ”Exercitarea drepturilor și obligațiilor de către subiecții apărării în procesul penal”. Formator: Tatiana Iovu, avocată;
 • 28 noiembrie: ”Evoluția jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (sinteză lunară)”. Formator: Vadim Vieru, avocat;
 • 29 noiembrie: ”Aspecte practice privind nediscriminarea în cadrul accesului la informație și la unele servicii publice și private”. Formator: Evghenii Goloșchiapov, expert. Partener: Misiunea OSCE în Moldova.