Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a prezentat mai multe date privind etapele la care se află reconstrucția mai multor instituții penitenciare din țară.

Potrivit instituției, reconstrucția Penitenciarului nr.10-Goian, a fost realizată în proporție de 94%. Pentru acest proces s-au investit 36,3 mln lei, mai exact pentru renovarea a trei blocuri: blocul de detenție, blocul pentru instruirea deținuților minori și blocul medical. De asemenea, investițiile includ construcția unui teren sportiv multifuncțional, cazangerie, înlocuirea tuturor rețelelor exterioare inginerești (apă, canalizare, electrificare, reabilitarea substației de transformare a energiei electrice), construcția stațiilor de purificare a apelor reziduale și celor provenite din precipitații.

Pe ultima sută de metri, potrivit ANP, se află și reconstrucţia clădirilor Penitenciarului nr.3-Leova, cu investiții de la bugetul de stat de cca. 35,4 mln lei. Investițiile au fost acordate pentru reconstrucția unui bloc de detenție cu capacitatea de 110 locuri la regim inițial, curți de plimbare, teren multifuncțional de sport, reabilitarea infrastructurii logistice (apă, canalizare, termoficare), construcția unei noi cazangerii și montarea unui turn de alimentare cu apă potabilă. Gradul de executare este la nivel de 99%, fiind investită suma de 2 mln lei. Darea în exploatare a clădirilor este preconizată pentru finele anului 2019.

Casa de arest din mun. Bălți, un obiectiv de construcție complexă, ce cuprinde 4 blocuri de detenţie cu spaţii aferente și turnul de legătură, a fost construită în proporție de 34%, fiind investită suma de 25 mln lei. În prezent se realizează lucrări de replanificare a spațiilor interioare,

Despre Penitenciarul nou din mun. Chișinău, ANP susține că termenul de implementare a proiectului a fost extins până la sfârșitul anului 2022. Noua structură prevede o capacitate de 1.536 deținuți (1.176 deținuți de gen masculin cu statut de preveniți (inclusiv celule pentru persoane cu dezabilități); 140 deținuți de gen feminin cu statut de preveniți (inclusiv celule pentru persoane cu dezabilități); 128 deținuți din deservirea gospodărească; 36 deținuți din categoria protecției martorilor (inclusiv celule pentru persoane cu dezabilități); 56 locuri în blocul medical (44 pacienți pentru secția boli somatice și 12 pacienți pentru tratamentul TB).