Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) atenționează furnizorii de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice asupra obligaţiei de prezentare la ANRCETI, până în data de 15 februarie, a rapoartelor statistice pentru anul 2019 privind evoluţia situaţiei pe segmentele de piaţă în care activează.

Conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al ANRCETI toți furnizorii autorizaţi să furnizeze reţele şi servicii de comunicaţii electronice au obligaţia să completeze şi să remită anual ANRCETI formularul statistic ”CE-1. Reţele operate şi servicii furnizate”.

Rapoartele conform formularelor statistice ”CE-2. Reţele şi servicii fixe”, ”CE-3. Reţele şi servicii mobile” şi ”CE-4. Reţele şi servicii audiovizuale” se completează şi se remit ANRCETI de către furnizorii care furnizează reţelele şi serviciile respective.

Furnizorii de reţele şi servicii de telefonie mobilă și fixă, acces la Internet, servicii TV contra plată sunt obligați să prezinte ANRCETI anual și rapoartele conform formularului ”CE-5. Detalierea geografică a serviciilor prestate”.

Formularele pot fi descărcate de pe pagina de Internet a ANRCETI, secţiunea Formulare. Tot acolo persoanele interesate pot consulta Instrucţiunile pentru completarea formularelor nominalizate.

Furnizorii vor completa și vor expedia formularele statistice prin sistemul informațional ”Raportare on-line” care poate fi accesat prin intermediul bannerului ”Raportare on-line”, publicat pe pagina principală a site-ului ANRCETI www.anrceti.md, sau la adresa https://eservicii.anrceti.md. Sistemul funcționează după principiul ”cabinet personal de lucru”, unde fiecare furnizor autentificat în sistem poate crea, edita, vizualiza și expedia formularele respective, aplicând semnătura electronică deținută.

Furnizorii care nu au posibilitatea să completeze şi să expedieze formularele statistice prin intermediul sistemului informaţional, pot remite formularele completate către ANRCETI, în unul din următoarele moduri: formă electronică (de la adresa de e-mail indicată în Notificarea depusă la ANRCETI pentru autorizare generală) la adresa de e-mail: raport.statistic@anrceti.md; prin depunere, personal sau de către reprezentantul furnizorului, la oficiul ANRCETI, sub luare de semnătură; prin serviciul poştal de trimitere recomandată, cu confirmare de primire.