Juriștii din Republica Moldova sărbătoresc astăzi ziua profesională. Aceasta este marcată în fiecare an, în data de 19 octombrie.

Ziua Juristului a fost instituită prin decret prezidențial încă în anul 2000, drept recunoștință a aportului juriștilor la edificarea statului de drept prin promovarea valorilor sociale supreme, legalităţii şi echităţii sociale, prin exercitarea juristiţiei şi apărarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor lui.

Cu acest prilej, echipa BizLaw vă dorește să excelați mereu în ceea ce faceți, iar munca de jurist să vă aducă împliniri pe plan profesional. 

Prima instituție care a venit cu un mesaj de felicitare pentru juriști este Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Vedeți mai jos mesajul CSM.

Un mesaj de felicitare a publicat și Uniunea Avocaților din Republica Moldova.

Institutul Național al Justiției a ținut, de asemenea, să transmită urări juriștilor.

Ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, a felicitat și el juriștii. În mesajul său cu prilejul Zilei Juristului se spune că:

”Stimați juriști,

Astăzi, de Ziua Juristului, am deosebita plăcere de a adresa sincere felicitări pentru contribuția importantă la aplicarea și respectarea legii tuturor reprezentanților comunității juridice din Republica Moldova.

Celebrarea Zilei Juristului, la data de 19 octombrie a fiecărui an, aduce un omagiu muncii Dvs. responsabile și importante. Este un prilej de recunoaștere a rolului deosebit al avocaților, procurorilor, judecătorilor, notarilor, specialiștilor în drept, întregii comunității juridice în consolidarea statului de drept și a instituțiilor societății civile.

Munca Dvs. servește unui obiectiv înalt - înfăptuirea justiției și asigurarea principiului egalității în fața legii.

În acest context, contribuția comunității juridice la consolidarea garanțiilor pentru protejarea drepturilor cetățenilor, combaterea corupției, elaborarea unor legi de înaltă calitate care să țină cont cât mai mult de interesele cetățenilor, este valoroasă și importantă pentru fortificarea statului de drept.

Dragi juriști, de integritatea, de profesionalismul și de conștientizarea responsabilității pe care Dvs. o aveți în exercitarea atribuțiilor profesionale depinde respectarea legilor, ceea ce înseamnă o dezvoltare a țării, siguranța vieții și sănătății cetățenilor Republicii Moldova. Activitatea Dvs. este asociată cu o mare responsabilitate pentru soarta oamenilor și vizează asigurarea justiției și legalității.

Sectorul justiției rămâne una din preocupările majore ale Guvernului Republicii Moldova, eforturile fiind concentrate pe măsuri orientate spre sporirea independenței, imparțialității și calității actului justiției, îmbunătățirea competenței actorilor din sector și consolidarea integrității reprezentanților profesiilor juridice.

Implementarea legii, protecția efectivă a intereselor, drepturilor și libertăților cetățenilor depind de profesionalismul și onestitatea Dvs.

De ziua profesională, Vă adresez urări de sănătate, performanță înaltă, satisfacție în activitatea Dvs. și apreciere din partea cetățenilor. Vă îndemn să profesați cu mândrie, dedicație și corectitudine în beneficiul oamenilor, astfel încât, prestația Dvs. să genereze recunoștință din partea societății.

Felicitări tuturor juriștilor!”.

Mesajul de felicitare al Procurorului General interimar, Dumitru Robu, cu prilejul Zilei Profesionale a Juristului:

”Stimați colegi, tradițional la data de 19 octombrie, comunitatea juriștilor din Republica Moldova își marchează sărbătoarea profesională – Ziua Juristului.

Cu acest prilej, aduc sincere felicitări colegilor din cadrul sistemului Procuraturii, colegilor noștri inter-instituționali, Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliului Superior al Magistraturii, întregului corp de judecători și avocați, ai mediului academic, funcționarilor publici și tuturor celor, care îmbrățișează această profesie.

Ziua juristului este semnificativă, pornind de la locul și rolul sistemului justiției într-un stat de drept. Înțelegem cu toții, că doar profesând în mod onest, competent, cu dedicație și verticalitate avem șanse de a ne îndeplini misiunea încredințată de către cetățeni, demonstrând înaltă competență și responsabilitate a profesiei de jurist.

Profesia de jurist impune profesionalism, cunoștințe temeinice, integritate, responsabilitate și demnitate. Aceste calități sunt imperative pentru garantarea și promovarea reformelor democratice în domeniul justiției, pentru consolidarea statului de drept, prin asigurarea supremației legii, precum și prin asigurarea respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Remarc că, realizarea acestor deziderate sunt de neconceput fără participarea juriștilor profesioniști.

Îmi exprim recunoștința și gratitudinea pentru munca depusă în diverse domenii de activitate în scopul triumfului adevărului și dreptății. De asemenea, vă urez sănătate, performanțe, susținere și apreciere la justa valoare a muncii dumneavoastră”.