Prevederea care interzicea judecătorilor de instrucție să exercite două mandate consecutive a fost exclusă din Legea cu privire la organizarea judecătorească.

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie au fost publicate modificări la Legea respectivă, potrivit cărora din alin. (2), art. 15 a fost exclusă sintagma ”fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive.”

Până în prezent, articolul avea următoarea redacție: ”Judecătorul de instrucție este numit de către Consiliul Superior al Magistraturii cu consimțământul acestuia, la propunerea președintelui instanței judecătorești, din rândul judecătorilor care au activat în funcția de judecător cel puțin 3 ani, pentru un mandat de 3 ani, fără posibilitatea de a exercita două mandate consecutive”.

Potrivit modificărilor publicate în Monitor, din alin. (5) al aceluiași articol, care prevede că ”În cazul în care niciun judecător nu-şi exprimă acordul pentru exercitarea atribuţiilor judecătorului de instrucţie sau mai mulţi judecători îşi exprimă acordul în acest sens, candidatura judecătorului va fi determinată de către preşedintele instanţei judecătorești prin tragere la sorţi, în prezenţa tuturor judecătorilor care activează în instanţa judecătorească, cu consemnarea acestui fapt într-un proces-verbal” a fost exclus textul ”prin tragere la sorţi, în prezenţa tuturor judecătorilor care activează în instanţa judecătorească, cu consemnarea acestui fapt într-un proces-verbal”.

Noile prevederi intră în vigoare astăzi.

Potrivit legislației, judecătorul de instrucție este judecătorul abilitat cu unele atribuţii proprii urmăririi penale, precum şi de control judiciar asupra acţiunilor procesuale efectuate în cadrul urmăririi penale.