Curtea de Apel București din România și Curtea de Apel Chișinău din Republica Moldova, reprezentate de președinții instanțelor, au semnat la 12 februarie un protocol de colaborare în vederea dezvoltării unor relații consolidate și în contextul extinderii relațiilor dintre ambele state și sporirii exigențelor legate de funcționarea celor două curți de apel.

Obiectivele cooperării sunt îndreptate pentru propunerea soluțiilor de îmbunătățire a dispozițiilor legale din cele două state care privesc domenii de interes comun. Un alt obiectiv vizează perfecționarea standardelor privind repsectarea și consolidarea principiilor integrității și responsabilității în activitățile care contribuie la asigurarea securității juridice.

Protocolul mai prevede:

  • schimbul reciproc de informaţii şi experienţă în domeniul juridic;
  • organizarea unor întâlniri de lucru comune între judecători şi personalul auxiliar al celor două instanţe în scopul cunoaşterii reciproce a activităţii desfăşurate, a schimbului de experienţă şi de bune practici administrativ-jurisdicţionale, precum şi pentru facilitarea cooperării judiciare;
  • organizarea de programe şi activităţi comune de formare profesională a judecătorilor şi personalului auxiliar, în domenii şi probleme de interes comun, inclusiv vizite de studiu reciproce organizate periodic;
  • schimb de materiale cu caracter informativ ori cu rol în formare profesională (cărţi, studii, articole, formulare, pliante ş.a.);
  • acordarea de expertiză tehnică pe domenii de interese comun;
  • cooperarea în alte probleme juridice sau judiciare care prezintă interes.

Textul integral al protocolului poate fi accesat aici.