Judecătoria Edineț a instituit regim special de muncă până în data de 29 noiembrie. Un ordin în acest sens a fost emis de președintele instanței, Lilia Țurcan, după ce pe parcursul lunii octombrie, în cadrul mai multor sedii al Judecătoriei Edineț, au fost confirmate mai multe cazuri cu COVID-19, atât a colaboratorilor, cât și a rudelor acestora.

Astfel, la serviciu va veni numai personalul strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei, activitatea căruia necesită prezenţa la lucru obligatorie. Ceilalţi vor activa la distanță, cu acordul conducerii instanței/ a judecătorului și cu obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței, la solicitare. Totodată, funcționarii au interdicția de a părăsi domiciliul fără necesitate stringentă.

La fel, a fost instituit un regim special, limitat, de desfăşurare a şedinţelor de judecată în cadrul Judecătoriei Edineț, după cum urmează:

  • se vor examina cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părţilor, precum şi cauzele pe care părţile au solicitat examinarea în absența lor;
  • cauzele urgente ce nu suferă amânarea, dintre care cauzele privind aplicarea/prelungirea/revocarea măsurilor preventive, aplicarea măsurilor de protecţie în cauzele de violenţă în familie şi cauzele care se examinează în procedură specială (încuviinţare spitalizării forţate şi tratamentului forţat, încuviinţarea examenului psihiatric sau spitalizării în staţionarul de psihiatriei, cauzele cu persoane arestate/arestate la domiciliu);
  • cauzele a căror părţi au fost înştiinţate public, prin publicarea citaţiei într-un ziar republican sau local;
  • cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare şi pronunţarea hotărârii.

Pentru toate celelalte cauze, judecătorul va contramanda şedinţele de judecată, cu înştiinţarea obligatorie a participanților la proces.

Accesul justiţiabililor în incinta Judecătoriei Edineț se va permite doar în baza citaţiei şi cu respectarea normelor de igienă personală.