Magistrații și funcționarii Judecătoriei Chișinău vor activa conform unui regim special limitat de activitate până în data de 30 aprilie inclusiv. O dispoziție în acest sens a fost semnată, recent, de președintele instanței, Radu Țurcanu.

În această perioadă, judecătorii vor examina dosarele după următoarele reguli:

  • în materie penală: aplicarea și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție și aplicarea măsurilor de prelungire a măsurilor procesuale de constrângere, aplicarea măsurilor de protecție a victimelor și a martorilor, cauzele a căror amânare ar pune în pericol obținerea probelor sau identificarea acuzatului, cauzele în care sunt persoane arestare. În măsura posibilităților, persoanele aflate în detenție vor fi audiate prin intermediul sistemului de videoconferință;
  • în materie contravențională: cauzele privind ridicarea provizorie a permisului de conducere a mijloacelor de transport, cauzele în care se solicită expulzarea, cât și cauzele în care făptuitorul a fost reținut și se solicită aplicarea arestului contravențional, cauzele ce vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale;
  • în materie civilă/ de contencios administrativ: aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele cu procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și a tratamentului forțat, încuviințarea examenului psihiatric sau spitalizării în staționarul de psihiatrie), cauzele care potrivit cadrului normativ se judecă fără citarea părților, cererile cu privire la suspendarea executării actelor administrative, cât și cererile privind emiterea ordonanței provizorii, precum și cauzele în care părțile au solicitat examinarea în lipsa lor;
  • în materie de insolvabilitate: cauzele a căror ședință de validare a creanțelor a fost stabilită doar cu participarea administratorului/lichidatorului;
  • cauzele urgente a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiției sau pentru care sunt stabilite termene imperative;
  • cauzele a căror părți au fost înștiințate public;
  • cauzele ajunse la faza de deliberare, adoptare și pronunțare a hotărârii.

Mai multe detalii despre activitatea Judecătoriei Chișinău pot fi accesate aici.