Judecătoria Chișinău reiterează că în cadrul instanței a fost instituit regim special, limitat, de activitate, în perioada 1 decembrie – 15 ianuarie. Declarația a fost făcută ca urmare a sesizării Baroului de avocați Chișinău în care se spune că unii judecători continuă să examineze dosare care nu cad sub incidența cauzelor de urgență.

Potrivit Judecătoriei Chișinău, în perioada 1 decembrie – 15 ianuarie vor fi examinate cauzele catre potrivit cadrului nomativ se judecă fără citarea părților și cauzele urgente, a căror amânare va prejudicia interesele justiției. Mai exact:

  • în materie penală/ contravențională: aplicarea și/sau prelungirea măsurilor procesuale de constrângere, autorizarea acțiunilor de urmărire penală și a măsurilor speciale de investigații efectuate cu autorizarea judecătorului de instrucție și aplicarea măsurilor de siguranță;
  • în materie civilă/ de contencios administrativ: aplicarea măsurilor de protecție în cazurile de violență în familie și în cauzele cu procedură specială (încuviințarea spitalizării forțate și a tratamentului forțat, încuviințarea examenului psihiatric sau a spitalizării în staționarul de psihiatrie), luarea în custodie a străinilor;
  • cauzele urgente, a căror amânare va fi în măsură să prejudicieze interesele justiției (Legea privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârilor judecătorești, litigiile de muncă, litigiile cu implicarea minorilor și cele ajunse la etapa finală de examinare, pledoriile/ ultimul cuvânt);
  • cauzele a căror părți au fost înștiințate public, prin publicarea citației într-un ziar republican sau local.

Judecarea dosarelor se face în termene rezonabile. Criteriile de determinare a termenului rezonabil sunt complexitatea cauzei, comportamentul și conduita părților/ participanților la proces și a instanței judecătorești, importanța procesului.